Utvecklingar av SvxLink - avsteg från standard

SvxLink kommer med ett standardbetéende och en standardiserad kommandostruktur. Vi har gjort en del utvecklingar, tillägg och avsteg från standarden.
  -  Detta supplement beskriver skillnaderna.
  -  Informationen på denna sida är definitivt överkurs.
  -  Men det kan vara bra att veta vad som skiljer om man kör över en annan repeater.

Kommandostruktur. 
  -  Kommandon kan, men behöver inte, avslutas med "fyrkant" (#).
  -  Aktivering av "kända talgrupper" kan ske, utan att slå 91 framför.
  -  Kortkommandon för att länka mellan SK7RFL och SK7RN.
  -  Kommandot * ger förkortad repeater-status.
  -  Kommandot 0* ger fullständig repeater-status.
  -  Kommandot 2* ger fullständig EchoLink-status.
  -  "Platt" kommandostruktur.

Reflektor-logik. 
  -  Talgruppstyrning med subton har inte implementerats.
  -  Stöd för anslutning till flera reflektorer.
  -  Säkerhetsspärrar mot dubbla anslutningar.
  -  Lokal reflektor i repeatern för inkommande EchoLink.
  -  Kombination av EchoLink och reflektor (talgrupp) ej möjligt.
  -  Olika tonkaraktärer anger sändande repeater.
  -  Sändande repeater aviseras verbalt, en gång.
  -  Egen implementation av default talgrupp.
  -  VIssa tider används default talgrupp för att koppla samman SK7RFL med SK7RN.
  -  Egen talgrupp för varje repeater. 
  -  Kommandon i första sändningspasset = ingen default talgrupp.
  -  Kommandon (1, 5 etc) samt utgående EchoLink kopplar från talgrupp.
  -  Förkortade meddelanden för QSY-talgrupp.
  -  Alla reflektorer kopplas från när repeatern startas från radiosidan.
  -  Talgrupp och EchoLink kopplas bort när repeatern går ned.
  -  Kommandot 91 aktiverar default talgrupp (standard är att den aktiverar senaste tg)

EchoLink
  -  Inkommande EchoLink har "gömts" bakom en lokal reflektor.
  -  Inkommande EchoLink kan ej komma in i pågående QSO utan avvisas.
  -  EchoLink och SvxLink reflektortrafik kan inte blandas.
  -  Inga meddelanden vid inkommande anslutningar. PTT från EchoLink startar repeatern.
  -  Platt kommandostruktur. Kommandot 2# används inte.
  -  Utgående anslutning kan ske genom att slå nodnumret direkt.
  -  Prefix 2* för nodnummer som sammanfaller med kommando.
  -  Kortnummerlista (makron) för utgående anslutning till svenska repeatrar.
  -  Länkning av inkommande EchoLink från SK7RFL till SK7RN.

Övrigt
  -  ID sänds normalt inte över tal, utan inväntar lucka.
  -  Reläsändning av DTMF-kommandon från Böda/Mörbylånga till Borgholm.
  -  Speciellt läge för bulletin-talgrupp - Bulletin Mode. Automatiserat. Medger EchoLink.

Läs vidare: 
  -  SvxLink standard reflektorkommandon
  -  Kommandon på SK7RFL

Gå vidare till: 
  -  Anslutning av repeater till SvxLink (supp 7)
  -  Innehållsförteckningen