Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

Repeaterskolan #23 - Hur låter jag?

När vi kör radio, är det hur lätt som helst att bedöma andra stationers modulationsnivå och ljudkvalitet. Däremot är det något svårare att bedöma hur man själv låter. I såväl DMR som SvxLink finns goda möjligheter att testa sin egen modulation. 
  -  På SSB kan uteffekten öka om man modulerar kraftigare (till en viss gräns).
  -  På FM, inkl DMR, bestäms räckvidden av bärvågens styrka i förhållande till bruset.
  -  Mer än 100% modulation på FM låter i princip alltid illa.
  -  Men modulerar du för svagt, så blir du ofta svårläst.
  -  Det bästa är förstås om alla låter "lika högt".

Våra repeatrar är inställda för 12,5 kHz bandbredd, dvs "Narrow". 
  -  Analog teknik är vanligen ganska förlåtande mot övermodulation.
  -  Digital teknik är däremot inte lika förlåtande.
  -  Att ställa riggen i "narrow" garanterar inte bra ljud.
  -  Det finns sändare som låter väldigt svaga i narrow.
  -  Och det finns vissa som låter väldigt starka även i Narrow.

Det finns en Papegoja i SvxLink (analog FM). 
  -  Papegojan aktiveras med DTMF-kommandot 1[#].
  -  Hos oss behöver kommandon inte avslutas med "fyrkant" (#).
  -  Repeatern talar om att Papegojan är aktiverad.
  -  Sänd till repeatern och släpp därefter PTT.
  -  Repeatern sänder nu tillbaka vad den hörde.
  -  Stäng Papegojan med "fyrkant" (#).

Det finns en Papegoja på DMR. 
  -  Du når den genom att göra ett individanrop till 9990.
  -  Sänd till papegojan på samma sätt som ovan.
  -  Då får sedan ett anrop tillbaka med det som du spelade in.

Trafik på SvxLink, talgrupp 240, spelas in på Svx-Portalen. 
  -  Där kan du lyssna hur du låter, om du har kört ett QSO på talgrupp 240.
  -  Gå till: https://svxportal.sm2ampr.net/#
  -  Klicka på Monitor eller Övervakning.
  -  Klicka på det klockslag då ditt QSO började.
  -  Portalen spelar nu tillbaka QSOt.
  -  Du kan nu avgöra hur du lät i förhållande till din motstation.

Vad gör jag om jag inte låter bra? 
  -  Det finns några parametrar att spela med i din radio.
       1. Narrow | Wide.
       2. Mic gain (många 2m radio har inte det).
       3. Tala högre/tystare eller närmare/längre ifrån mikrofonen.

Du är alltid välkommen att köra över våra repeatrar! 
  -  Dvs även om du har en gammal radio utan några inställningar.

Läs vidare: 
  -  Papegojan (lektion 13)
  -  Svx-Portalen (lektion 4)
  -  Svx-Portalen

Gå vidare till: 
  -  Talgrupp 240 på Svxlink (lektion 24)
  -  Innehållsförteckningen