Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

Regionala talgrupper 24073, 24078 samt 240717 och 240721

Repeaterskolan - Supplement #5

SM7 är ett stort distrikt. Ja förstås inte så stort som SM2. Men det innehåller många län. Och många användare.
  -  Just nu är trafiken på 2407 inte så betungande. Men den kan bli...

  -  Vi tänker oss en egen talgrupp för H-län.
  -  Vi har redan en egen talgrupp för Öland.
  -  Vi har en "cluster"-talgrupp runt SK7RFL DMR-repeater.

Vi "mutar in" talgrupp 24073 som SM7, Kalmar Län.
  -  Logiskt, eftersom H-län är län nr 3 i SM7 (bokstavsordning).
  -  På SvxLink finns i dagsläget inga flera repeatrar i SM7 än SK7RFL och SK7RN.
  -  Men det är bra att ha en struktur att växa i.
  -  Vi föreslår att alla med DMR-hostspot i Kalmar Län programmerar in 24073 statiskt.

Vi använder redan talgrupp 24078 som länktalgrupp på SvxLink mellan SK7RN och SK7RFL.
  -  Så 8:an på slutet kan då anses betyda Öland.
  -  På DMR fyller 24078 däremot ingen funktion, eftersom vi redan har 240717.
  -  Man kan ge kommandot 9124078# från godtycklig nod på SvxLink reflektornät.
  -  Just nu är det synonymt med 912407# eftersom det inte finns flera repeatrar i SM7.

Som "kluster" kring SK7RFL DMR-repeater använder vi talgruppen 240717.
  -  240717 är SK7RFLs DMR-ID.
  -  Trafik från Brandmeister på 240717 görs om till talgrupp 9 lokalt på SK7RFL.
  -  Trafik på talgrupp 9 lokalt på SK7RFL görs om till 240717 på Brandmeister.
  -  Vi vill att alla med DMR-hotspot i vårt område programmerar in 240717.
  -  240717 kan också användas av vem som helst på DMR för att nå just Tg 9 på SK7RFL.
  -  På SK7RFL skall man dock alltid använda talgrupp 9 på tidlucka 1.

För bryggan mellan DMR och analog FM (SvxLink) på SK7RFL använder vi talgruppen 240721.
  -  240721 är DMR-ID för bryggan.
  -  Trafik på lokal tg 6 på SK7RFL DMR-repeater görs om till 240721 och aktiverar bryggan.
  -  Talgrupp 6 är användaraktiverad på SK7RFL DMR-repeater.
  -  Trafiken aktiverar även SK7RFLs analoga repeater (om den är ledig).
  -  Bryggan aktiveras automatiskt från FM-repeatern efter första sändningspasset.

På SvxLink kan man adressera SK7RFL eller SK7RN explicit, genom speciella talgrupper.
  -  För SK7RFL är talgruppen 240721.
  -  För SK7RN är talgruppen 2407364.

SK7RFL har två egna talgrupper. 
  -  Dessa har samma nummer som repeatrarna har på DMR.
  -  240717 används för DMR, som brygga till lokal talgrupp 9
  -  240721 används som egen talgrupp på det analoga nätet.
  -  240721 kan också komma att användas för brygga mellan DMR och analot.

Läs vidare: 
  -  Talgrupper på SvxLink
  -  Brygga mellan DMR och analog FM (SvxLink) på SKk7RFL
  -  Brandmeister.network

  -  Hur når jag Öland från andra noder på SvxLink? (supp 1)
  -  Talgrupp 9 (lektion 19)

Gå vidare till: 
  -  Utvecklingar av SvxLink - avsteg från standard (supp 6)
  -  Innehållsförteckningen