Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

DMR: Passning

Repeaterskolan - Lektion #21

På en analog repeater räcker det vanligen med att ställa in rätt frekvens för att kunna höra all trafik över den.
  -  På en DMR-repeater finns två tidluckor.
  -  På en DMR-repeater finns flera talgrupper per tidlucka.
  -  Normalt hör vi bara trafik på inställd tidlucka och talgrupp.

Man kan lösa det på minst ett par olika sätt.
  -  Promiscous mode | Digi moni.
  -  Receive group list.

Promiscous mode | Digi moni.
  -  Radion lyssnar på precis alla talgrupper.
  -  På Anytone kan man programmera om CC och/eller TS skall beaktas.
  -  På Anytone är detta en global parameter, som kan styras med en funktionsknapp.
  -  På andra fabrikat kan detta vara programmerbart per kanalplats.

Receive group list.
  -  För varje kanalplats kan man bygga en passningslista av talgrupper.
  -  Dessa talgrupper måste ha lagts in i radion först.

Skapa en ny kanalplats.
  -  Förslagsvis skapar man en ny kanalplats för detta ändamål.

Gå vidare till:
  -  Kodplugg (lektion 22)
  -  Innehållsförteckningen