Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

DMR: Talgrupp 9

Repeaterskolan - Lektion #19

För att köra lokalt QSO på DMR använder man vanligen talgrupp 9. 
  -  Den rekommenderas ligga på TS2. 
  -  På SK7RFL ligger den istället ensamt på TS1.
  -  Denna talgrupp går normalt inte ut på Brandmeister.

På SK7RFL har vi länkat ut talgrupp 9 på Brandmeister också. 
  -  Den går ut på talgrupp 240717, som är SK7RFLs ID-nummer.
  -  Avsikten är att de som har hotspots skall kunna köra "lokala" QSO.

Programmera rätt talgrupp. 
  -  Talgrupp 9 om du kör direkt på SK7RFL.
  -  Talgrupp 240717 om du kör via din egen hotspot eller annan repeater.

Läs vidare:
  -  Brandmeister.network
  -  DMR på SK7RFL

Gå vidare till:
  -  DMR-talgrupper (lektion #20)
  -  Innehållsförteckningen