Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

SK7RFL och SK7RN är sammankopplade

Repeaterskolan - Supplement #2

Tillsammans med SK7RNs tre repeatrar i Böda - Borgholm - Mörbylånga, täcker vi hela Öland samt stora delar av Östra Småland. Repeaternätet kan även nås från delar av Blekinge och Gotland.

Under vissa perioder kommer SK7RFL och SK7RN att vara ständigt sammankopplade.
  -  Detta sker för att främja QSOn över Öland, Blekinge, Gotland och Östra Småland.
  -  Länkningen mellan repeatrarna startar efter första sändningspasset.
  -  Gör en extra sändning och invänta pipet innan du gör ett anrop över systemet.

SK7RFL och SK7RN är dock två separerade repeatersystem.
  -  I vissa lägen kan de ändå vara separerade, t ex
      - Vid QSY.
      - När någon aktiverat en annan talgrupp som den andra repeatern inte passar.

  -  SK7RNs 3 repeatrar är dock alltid fast sammankopplade.

Även EchoLink länkas vidare till SK7RN.
  -  Det gäller inkommande anslutningar till SK7RFL-R.
  -  Utgående anslutning kan fortfarande bara ske från SK7RFL.

Även inkommande DMR-trafik länkas vidare till SK7RN.
  -  DMR talgrupp 240721 länkas ut genom DMR-bryggan på SK7RFL.
  -  Under tider som SK7RFL och SK7RN i övrigt är bryggade, gäller detta även DMR.