SK7RFL och SK7RN är sammankopplade under sommaren 2020

Under vissa perioder kommer SK7RFL och SK7RN att vara ständigt sammankopplade.
  -  Detta sker för att främja QSOn över Öland, Blekinge, Gotland och Östra Småland.
  -  Länkningen mellan repeatrarna startar efter första sändningspasset.
  -  Gör en extra sändning och invänta pipet innan du gör ett anrop över systemet.

SK7RFL och SK7RN är dock två separerade repeatersystem.
  -  I vissa lägen kan de ändå vara separerade, t ex
       - Vid QSY.
       - Vid utgående EchoLink från SK7RFL.
  -  SK7RNs 3 repeatrar är dock alltid fast sammankopplade.

Även EchoLink länkas vidare till SK7RN.
  -  Det gäller inkommande anslutningar till SK7RFL-R.
  -  Utgående anslutning kan fortfarande bara ske från SK7RFL.

Även inkommande DMR-trafik länkas vidare till SK7RN.
  -  Under tider som SK7RFL och SK7RN i övrigt är bryggade, gäller detta även DMR.

Läs vidare:
  -  Våra länkade repeatrar (lektion 2)
  -  EchoLink (lektion 11)

Gå vidare till:
  -  Länkning av EchoLink mellan SK7RFL och SK7RN (supp 3)
  -  Innehållsförteckningen