Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR  240721

Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR  240721

Länkning mellan DMR och SvxLink

Repeaterskolan - Supplement #4

DMR och SvxLink är helt separerade nät.
  -  DMR är anslutet till Brandmeister (även DMR+ samt TGIF).
  -  SvxLink använder en reflektor för analoga repeatrar.
  -  Näten använder i princip samma numrering av sina talgrupper.
  -  Dock finns i nuläget ingen brygga mellan dessa nät.

Det finns alltså ingen rutinmässig bryggning av talgrupper på DMR och SvxLink. 
  -  Däremot har vi på SK7RFL en brygga, som använder en enda talgrupp - 240721.

Det finns enstaka gateways mellan EchoLink och svenska DMR-talgrupper.
  -  Se kortnummerlistan för EchoLink.
  -  Anslutning kan endast initieras från EchoLink.

Läs vidare:
  -  Brygga mellan DMR och analog FM (SvxLink) på SK7RFL.
  -  Teknisk lösning för DMR-brygga.
  -  Brandmeister.network
  -  SvxLink reflektor
  -  Kortnummerlista för EchoLink
  -  Talgrupper på SvxLink (lektion 5)
  -  Talgrupper på DMR (lektion 20)

Gå vidare till:
  -  Regionala talgrupper 24073, 24078 samt 240717 (supp 5)
  -  Brygga mellan DMR och SvxLink (supp 8)

  -  Innehållsförteckningen