Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

DMR på SK7RFL

SK7RFL är nu utrustad med DMR.
  -  Frekvens 434.550
  -  Shift -2 MHz
  -  CC:7
  -  Brandmeister ID: 240717 240721 (2400513)
  -  Vi delar antenner med SK7RFL 70cm-repeater.
  -  Vi kör med Pi-star i en Raspberry Pi model 3B+.

DMR har primär status på repeatern.
  -  Även YSF och D-Star är aktiverade på prov, men med sekundär status.
  -  Endast ett mode kan köras samtidigt på repeatern!

Repeatern passar nedanstående talgrupper
  -  Detta kallas Statiska Talgrupper.
  -  Dynamiska talgrupper (UA) i kursiv stil.

TS1 (tidlucka 1)

Tg      Namn                                                  
9       Lokalt QSO                Endast på SK7RFL, bryggad med 240717
240717  Lokalt kluster på SK7RFL  På andra repeatrar/hotspots, bryggad med 9
924     Svenska språket
927     Nordiska språk
6       Länk mot SK7RFL Analogt   --- User activated ---   *) endast SK7RFL
240721  Länk mot SK7RFL Analogt   På andra repeatrar/hotspots.
91      World Wide                --- User activated ---
92      Europe                    --- User activated ---

*) Tg 6 aktiveras med automatik vid bulletin.

TS2 (tidlucka 2)

Tg      Namn                   D-star       YSF               
240     Sverige
2407    Distrikt SM7
240x    Distrikt SMx              --- User activated ---
241x    SM Tactical x             --- User activated ---

24073   SM7, Kalmar Län           Tredje länet i SM7, inofficiell
240240  National SM X-link        DCS010B      YSF69673
2416    Sweden Link               DCS010E      YSF43075
240216  Sweden Hub                DCS010J      YSF80858
2410    SSA-bulletin              DCS010D

Notera att det finns talgrupper som är sammanlänkade med D-Star och YSF.

Vi reserverar tidlucka 1 (TS1) för i första hand lokal trafik.
  -  Vid lokal trafik över repeatern används talgrupp 9.
  -  Den är via Brandmeister sammanlänkad med SK7RFLs talgrupp 240717.
  -  Talgrupp 240717 kan läggas i en egen hotspot om man vill ha samtrafik med SK7RFL.

Avvikelse från nationella rekommendationer.
  -  Det rekommenderas att man lägger internationella talgrupper statiskt på TS1.
  -  Vi har valt att inte göra så. Valfri talgrupp kan användaraktiveras.
  -  Detta sker genom att välja TS1 eller TS2 samt sända på önskad talgrupp.
  -  Välj då
     - TS1 för internationella talgrupper
     - TS2 för nationella talgrupper
  -  Detta kallas Dynamiska Talgrupper. Dessa är kursiverade i listan ovan.
  -  Dessa talgrupper har en timeout efter 15 minuters inaktivitet.

DMR och SvxLink använder i princip samma standard för numrering av talgrupper.
  - Dock finns idag ingen rutinmässig sammankoppling mellan DMR och SvxLink.
  - SK7RFL har en brygga mellan SvxLink och BM tg 240721.
  - Lokal talgrupp 6 är bryggad med 240721, men den är användaraktiverad.
  - Däremot finns det gateways mellan DMR-talgrupper och EchoLink.

SK7RFL har nu en brygga mellan DMR och analog FM (SvxLink).
  -  Bryggan aktiveras automatiskt, efter första sändningspasset..
     -  Detta fungerar alltid på såväl SK7RFL som SK7RN.
  -  Från SK7RFL DMR-repeater aktiveras bryggan genom att sända på tg 6 (TS1).
  -  Från hotspot eller annan repeater aktiveras bryggan från talgrupp 240721.
  -  Talgrupp 240721 kan användaraktiveras från de flesta andra repeatrar/hotspots.
  -  SSA-bulletinen kan avlyssnas på talgrupp 240721, som samsänds med SvxLink talgrupp 24070.
     - Bulletinen kan även avlyssnas på SK7RFL DMR-repeater, talgrupp 6 TS1.
  -  Under tider som SK7RFL och SK7RN i övrigt är bryggade, gäller detta även DMR.

 

Besök annonsörens webbplats
Limmared.nu

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!
Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.
Repeatern drivs fristående av SM7CLM och SM7GMD samt sponsorer.