Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

Tonkaraktärer

Repeaterskolan - Lektion #16

Alla repeatrar brukar ge i från sig någon form av tonkaraktär.
  -  Vanligen handlar det om ett pip som kommer efter att någon talat.

På våra repeatrar kommer detta pip i form av en ton, som är något fördröjd. 
  -  Tonen är på SK7RFL 880 Hz, med varaktighet 100ms.
  -  Tonen är på SK7RN 440 Hz, med varaktighet 100ms.
  -  Tonen är fördröjd 650ms.
  -  Det är inget absolut krav att invänta denna ton, men det rekommenderas.

Hos oss har vi även lagt till diverse tonkaraktärer, för att indikera från vilken mottagare eller annan repeater som trafiken kom ifrån. 
  -  Detta sänds med Morse i relativt snabb takt.
  -  Tonhöjd 1760 Hz, kraftigt dämpad för att inte störa för mycket.
  -  En eller två bokstäver anger sändande repeater.

Dessa toner finns på SK7RFL och SK7RN (även SK7JL och SK5BN).
  •    Morse "E" anger lokal 2m-mottagare.
  ••   Morse "I" anger lokal 70cm-mottagare.
  •  Morse "R" anger SK7RN (ospecificerat).
  •••  Morse "S" anger SK7RN-S, Mörbylånga.

  Morse "C" anger SK7RN-C, Borgholm.
  •    Morse "N" anger SK7RN-N, Böda.
  •––– Morse "J" anger SK7JL, Spjutsbygd.
  ••• Morse "B" anger SK5BN, Norrköping.
    Morse "K" betyder SK5AS, Linköping.
  •––  Morse "W" betyder SK5LW, Eskilstuna.
  ••  Morse "U" anger UK Reflector.
      Morse "T" anger Thüringen Link.
  ••
Morse "L" anger EchoLink.
  ••  Morse "D" anger DMR.

  ––•  Morse "G" anger SM5GXQ simplexnod.
  •  Morse "A" anger SK7RFL, Algutsrum (på SK7RN).
        -  Ett "blipp" anger övriga repeatrar på SvxLink.

För kommandon som kan ta lite tid eller där kommandot sänds vidare till annan repeater, sänds en kvittenston när kommandot är mottaget.
  -  Kvittenstonen är 1000 Hz i 50ms.
  -  Kommandosvaret kommer verbalt.
  -  Om kommandot misslyckas kommer efter 3s en felton, 440 Hz i 1s.

Läs vidare: 
  -  Verbala meddelanden från repeatern (lektion 26)
  -  Utvecklingar av SvxLink - avsteg från standard (supp 6)

Gå vidare till: 
  -  Vad är DMR? (lektion 17)

  -  Innehållsförteckningen