Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR  240721

Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR  240721

ID & Status

Repeaterskolan - Lektion #15

Det finns ett antal kommandon i SvxLink för att få repeatern att identifiera sig, samt att ge status av olika slag.
  -  Vissa kommandon på SK7RFL och SK7RN är inte standard SvxLink.

*    Enkel status
     
Säger repeaterns anropssignal.
     Säger eventuellt aktiv talgrupp.
     Säger eventuellt antal anslutna stationer via EchoLink (SK7RFL).

0*   Fullständig status                              Ej SvxLink standard.
     Säger repeaterns anropssignal.
     Säger aktuell tid.
     Säger eventuell aktiv talgrupp.
     Listar eventuellt anslutna stationer via EchoLink (SK7RFL).
     Säger aktuell DMR-talgrupp
     Listar anslutna stationer via DMR (SK7RFL)

9*   Talgrupp status
     Säger eventuellt aktiv talgrupp.

2*   EchoLink status                                 Ej SvxLink standard.
     Listar eventuellt anslutna stationer via EchoLink (SK7RFL).
     I SvxLink standard finns kommandot 1#, men bara om EchoLink är aktiv modul.

6*   DMR status                                         Ej SvxLink standard.
     Säger aktuell DMR-talgrupp.
     Default DMR-talgrupp 240721 annonseras ej.

     Listar eventuellt anslutna stationer via DMR (SK7RFL).
     Med "anslutna" menas de som sänt under sessionen.

96*  DMR talgrupp status                           Ej SvxLink standard.
     Säger aktuell DMR-talgrupp. 
     Default DMR-talgrupp 240721 annonseras ej.

Avvikelser från SvxLink standard. 
  -  Talgrupp aviseras bara om någon är aktiv.
  -  Tidigare talgrupper aviseras inte.
  -  Status har delats upp i enkel och fullständig.
  -  Inkommande och utgående EchoLink redovisas separat.
  -  Modulen EchoLink behöver inte aktiveras med 2#.

Inkommande och utgående EchoLink redovisas separat. 
  -  Inkommande anslutningar benämns "clients".
  -  Utgående anslutningar benämns "stations".

På SK7RN kommer svar på Status-kommandon alltid från Borgholm. 
  -  Det beror på att Böda och Mörbylånga inte vet något om talgrupper.
  -  Mottaget kommando kvitteras med en ton (1000 Hz i 50ms).
  -  Svaret kan dröja något längre än vanligt.
  -  Om inget svar kommer från Borgholm inom 3s, fås Status från lokal repeater.

Läs vidare: 
  -  Kommandon på SK7RFL
  -  Utvecklingar av SvxLink - avsteg från standard (supp 6)

Gå vidare till: 
  -  Tonkaraktärer (lektion 16)

  -  Innehållsförteckningen