Repeaterskolan #12 - Bulletin mode

SK7SSA sänder SSA-bulletin, söndagar kl 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.
  -  Lyssnare över hela landet, via SvxLink eller EchoLink, är välkomna att checka in.
       - Från andra noder på SvxLink, ge kommandot 9424070#.
       - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.
       - Från DMR, ställ in talgrupp 240721 - motsvaras av tg 6 (TS1) lokalt på SK7RFL.
  - Vi kör även om det inte finns någon bulletin från SSA.

Ny rutin för utläsning och incheckning. 
  -  Läs rutinen på sk7rfl.se .

SSA-bulletinen läses på en speciell talgrupp på SvxLink.
  -  Distriktstalgruppen plus en nolla på slutet.
  -  Sedan länge har SK2SSA läst bulletin på talgrupp 24020, söndagar 20:00.

  -  SK7SSA läser nu sin bulletin på talgrupp 24070, söndagar 09:00.
  -  Det är upp till varje repeaterägare att välja vilka talgrupper som passas.
  -  Fn passas 24020 av alla utom SK7RFL och SK7RN.
  -  24070 passas för tillfället bara av SK7RFL och SK7RN.
  -  Tillfällig passning kan dock läggas till med 94tg#.
       - 9424070# för att lyssna på SK7SSA.
       - 9424020# för att lyssna på SK2SSA.

Bulletinen går nu även ut på DMR. 
  - 
Talgrupp 6, tidlucka 1 (TS1) lokalt på SK7RFL DMR-repeater.
  -  Talgrupp 240721 på Brandmeister.

Vi har valt en lite mera avancerad lösning - "Bulletin mode". 
  -  Ett speciellt läge aktiveras automatiskt på repeatrarna i samband med bulletin.
  -  Fn är intervallet 08:30-10:30.
  -  Det är bara då som bulletintalgruppen läggs till i passning.
  -  Under denna tid är våra repeatrar också låsta till talgrupp 24070.
  -  Bulletinoperatören behöver inte manuellt aktivera rätt talgrupp.
  -  Inga andra talgrupper kan då aktivera repeatrarna.
  -  Detta annonseras vid varje start av repeatern.

Under Bulletin mode tillåts även EchoLink-anslutning till SK7RFL-R helt utan restriktioner. 
  -  Man kan ansluta medan repeatern är aktiv.
  -  Man kan ligga uppkopplad och vänta på bulletinen.
  -  Kombination av EchoLink och talgrupp tillåts.
  -  EchoLink på SK7RFL länkas nu även ut till SK7RN.
  -  Ingen timeout.
  -  På andra repeatrar är detta normalbetéendet.

Allt detta sker helt automatiskt i repeaterlogiken på SK7RFL och SK7RN. 
  -  Bulletinläsning kräver ingen åtgärd från vare sig operatör eller incheckande.
  -  Ingen extra PTT krävs vid start för att aktivera länkarna.

Läs vidare: 
  -  SSA-bulletinen från SK7SSA, söndagar kl 09:00
  -  Passning av extra talgrupp (lektion 10)

  -  EchoLink (lektion 11)
  -  EchoLink på SK7RFL
  -  DMR på SK7RFL
  -  Brygga mellan DMR och analog FM (SvxLink) på SK7RFL.
  -  SvxPortalen
  -  Hur når jag Öland från andra noder på SvxLink? (supp 1)
  -  Utvecklingar av SvxLink - avsteg från standard (supp 6)

Gå vidare till: 
  -  Papegoja (lektion 13)
  -  Innehållsförteckningen