Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

Bulletin mode

Repeaterskolan - Lektion #12

SK7SSA sänder SSA-bulletin, söndagar kl 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.
  -  Lyssnare över hela landet, via SvxLink eller EchoLink, är välkomna att checka in.
       - Från andra noder på SvxLink, ge kommandot 9424070#.
       - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.
       - Från DMR, ställ in talgrupp 240721 - motsvaras av tg 6 (TS1) lokalt på SK7RFL.
  - Vi kör även om det inte finns någon bulletin från SSA.

Ny rutin för utläsning och incheckning. 
  -  Läs rutinen på sk7rfl.se .

SSA-bulletinen läses på en speciell talgrupp på SvxLink.
  -  Distriktstalgruppen plus en nolla på slutet.
  -  Sedan länge har SK2SSA läst bulletin på talgrupp 24020, söndagar 20:00.

  -  SK7SSA läser nu sin bulletin på talgrupp 24070, söndagar 09:00.
  -  Det är upp till varje repeaterägare att välja vilka talgrupper som passas.
  -  Fn passas 24020 av alla utom SK7RFL och SK7RN.
  -  24070 passas, förutom SK7RFL/SK7RN/SK7JL, av ett begränsat antal repeatrar - företrädesvis i södra Sverige.
  -  Tillfällig passning kan dock läggas till med 94tg#.
       - 9424070# för att lyssna på SK7SSA.
       - 9424020# för att lyssna på SK2SSA.

Bulletinen går nu även ut på DMR. 
  -  Talgrupp 6, tidlucka 1 (TS1) lokalt på SK7RFL DMR-repeater.
  -  Talgrupp 240721 på Brandmeister. Denna talgrupp behöver sannolikt användaraktiveras.

Vi har valt en lite mera avancerad lösning - "Bulletin mode".
  -  Ett speciellt läge aktiveras automatiskt på repeatrarna i samband med bulletin.
  -  Fn är intervallet 08:30-10:00.
  -  SvxLink talgrupp 24070 ansluts kl 08:45.
  -  Det är bara då som bulletintalgruppen läggs till i passning.
  -  Under denna tid är våra repeatrar också låsta till talgrupp 24070.
  -  Bulletinoperatören behöver inte manuellt aktivera rätt talgrupp.
  -  Inga andra talgrupper kan då aktivera repeatrarna.
  -  Det går heller inte att aktivera annan talgrupp med DTMF eller subton.
  -  Detta annonseras vid varje start av repeatern.

Under Bulletin mode tillåts även EchoLink-anslutning till SK7RFL-R helt utan restriktioner.
  -  Man kan ansluta medan repeatern är aktiv.
  -  Man kan ligga uppkopplad och vänta på bulletinen.
  -  Kombination av EchoLink och talgrupp tillåts.
  -  Ingen timeout.
  -  På andra repeatrar är detta normalbetéendet.

Allt detta sker helt automatiskt i repeaterlogiken på SK7RFL och SK7RN.
  -  Bulletinläsning kräver ingen åtgärd från vare sig operatör eller incheckande.
  -  Ingen extra PTT krävs vid start för att aktivera länkarna.

Bulletin mode fortsätter, så länge repeatern är igång. 
  -  Man bör då låta repeatern falla en gång efter kl 10:00.
  -  Då avaktiveras bulletintalgruppen automatiskt.
  -  Nätet övergår nu till den lokala klustertalgruppen på Öland - 24078.
  -  Bulletinoperatören kan även ge ett DTMF-kommando för att avsluta Bulletin Mode omedelbart.
  -  Läs vidare om den förbättrade bulletin-automatiken: Repeaterskolan, supplement 12.