Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

Lokalt QSO på SvxLink

Repeaterskolan - Lektion #9

Det allra enklaste sättet att köra ett lokalt QSO över repeatern, är att inte ge några kommandon alls. 
  -  Repeatern kan dock ha en default-talgrupp.
  -  Den aktiveras vanligen efter första sändningspasset.
  -  I vårt fall kan det vara länktalgruppen mellan SK7RFL och SK7RN.
  -  På andra repeatrar kan det vara en distriktstalgrupp

Det kan uppstå situationer, där en lokal användare behöver använda repeatern lokalt, medan det pågår trafik på en talgrupp.
  -  Förhoppningsvis visar andra användare "gott trafikvett" och gör QSY från 240.
  -  Förvissa dej om att ingen lokal användare är aktiv i QSOt.
  -  Det finns möjligheter (kommandon) i SvxLink för att koppla ifrån fjärrtrafik.
  -  På SK7RFL och SK7RN/Borgholm kan kommandon även ges medan någon talar.

Man kan tillfälligt koppla ifrån talgruppsfunktionen.
  -  Detta sker genom kommandot 9[#].  Ej SvxLink standard.
  -  Detta innebär ”ingen talgrupp vald”, och ”scanning är avstängd”.
  -  SvxLink kvitterar verbalt med ”deactivating”.
  -  Detta kan användas, om man vill ”ta över repeatern” lokalt.
  -  Man kan förstås även aktivera en annan talgrupp istället.
  -  Scanning återupptas dock när repeatern går ner.
  -  Fortsätter QSOt på 240 så kommer det att starta repeatern igen.

Även som lyssnare kan man tvinga över ett QSO på 240 till en QSY-talgrupp.
  -  Man ger då QSY-kommandot 92[#].
  -  Detta kan faktiskt ske från vilken repeater som helst.
  -  Den egna repeatern blir då förstås medlem i den privata QSY-talgruppen.
  -  Därefter slår man lämpligen 9[#] för att koppla bort QSY-talgruppen.
  -  Nu kan man köra ett lokalt QSO eller låta repeatern falla.
  -  Denna lösning är mera permanent, eftersom det första QSOt inte längre ligger på 240.
  -  Använd denna metod med visst förstånd.

Repeatern kan ha blivit kvar på t ex 240 efter ett tidigare QSO.
  -  Låt då gärna repeatern falla eller ge kommando 9[#], innan du påbörjar ett lokalt QSO.
  -  Detta fungerar bara om det lokala QSOt är över samma repeater.

Om du redan när du startar repeatearn vet att du vill vara helt lokal.
  -  Normalt aktiveras en default-talgrupp efter första sändningspasset.
  -  Default-talgruppen kan t ex länka samman SK7RFL och SK7RN.
  -  Detta kan förhindras, genom att ge ”något” kommando i första sändningen.
       -  T ex 9[#].

Man kan även behöva koppla ifrån fjärrtrafik mera permanent.
  -  Det gäller i synnerhet vid nödsamband.
  -  Det kommer att finnas Sysop-kommandon för detta.

Nu finns det även en automatisk QSY från talgrupp 240. 
  -  Den inträffar efter 5 minuter.
  -  Den inväntar att squelchen stänger efter avslutat sändningspass.

Läs vidare: 
  -  Talgrupper (lektion 5)
  -  QSY-kommando (lektion 8)
  -  Talgrupp 240 på SvxLink (lektion 24)
  -  Automatisk QSY från talgrupp 240 (lektion 25)
  -  SvxLink standard talgruppskommandon.
  -  Kommandon på SK7RFL.
  -  Fullständig kommandouppsättning för SK7RFL: granudden.info
  -  Fullständig kommandouppsättning för SK7RN: granudden.info
  -  Utvecklingar av SvxLink - avsteg från standard (supp 6)

Gå vidare till: 
  -  Passning av extra talgrupp (lektion 10)
  -  Innehållsförteckningen