Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

QSY-kommando

Repeaterskolan - Lektion #8

Främst vid trafik på talgrupp 240, är det önskvärt att inte tala för länge där.
  -  I skrivande stund är det 30+ repeatrar som passar talgrupp 240.

Man kan ge QSY-kommandot för att flytta över QSOt till en annan talgrupp.
  -  Enbart 92[#] skapar en ”privat” talgrupp för detta QSO.
  -  Man kan även slå 92 följt av ett talgruppsnummer, t ex 922407[#].
  -  Endast de repeatrar som varit aktiva under QSOt flyttas över.
  -  Övriga repeatrar går till talgrupp 0 (noll), samt meddelar "QSY xx Pending" enligt nedan.

Om man som lyssnare vill följa med i QSY
  -  kan man göra en kort sändning innan QSY utförs.
  -  kan man trycka PTT inom 15 sekunder efter att repeatern sagt "QSY xx Pending".
  -  kan man ge kommandot 93[#] (follow QSY) efter att repeatern sagt "QSY Ignored".

  -  Ingen annan talgrupp får vara vald innan man slår 93[#].

SvxLink aviserar verbalt QSY-funktionen.
  -  Om lokal repeater inte följer med i QSY säger den först  ”QSY xx Pending”.
  -  Efter 15 sekunder säger repeatern "QSY Ignored".

  -  Lyckad QSY aviseras med ”QSY” följt av
      - de två sista siffrorna i den privata talgruppen (ej SvxLink standard).
      - fullständigt nummer på annan talgrupp.

Det spelar ingen roll vem som gör QSY-kommandot 92[#].
  -  Endast en användare skall göra det.
  -  Annars hamnar repeatrarna på varsin QSY-talgrupp.

Nu finns det även en automatisk QSY från talgrupp 240. 
  -  QSY verkställs efter 3 minuter.

Notera skillnaden mellan
  -  92[tg][#], som flyttar hela QSOt (inblandade repeatrar) till annan talgrupp.
  -  91tg[#], som flyttar endast lokal repeater till annan talgrupp.

Läs vidare:
  -  Talgrupper (lektion 5)
  -  Val av talgrupp (lektion 7)
  -  Talgrupp 240 på SvxLink (lektion 24)
  -  Automatisk QSY från talgrupp 240 (lektion 25)
  -  Verbala meddelanden från repeatern (lektion 26)
  -  Kommandon på SK7RFL.
  -  Fullständig kommandouppsättning för SK7RFL: granudden.info
  -  Fullständig kommandouppsättning för SK7RN: granudden.info
  -  Utvecklingar av SvxLink - avsteg från standard (supp 6)

Gå vidare till: 
  -  Lokalt QSO (lektion 9)
  -  Innehållsförteckningen