Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

Val av talgrupp på SvxLink

Repeaterskolan - Lektion #7

SvxLink väljer talgrupp på olika sätt.
 -  Endast en talgrupp kan vara vald samtidigt.
 -  Normalt kan talgrupp och EchoLink/DMR inte kombineras.

Endast punkt 4 nedan innebär något handhavande från användaren.

1. Scannad talgrupp startar repeatern.
  -  Detta sker endast om repeatern inte är igång.
  -  Trafik på ny talgrupp kan aldrig automatiskt avbryta ett pågående QSO.
  -  Detta kan också ske på den lokala reflektorn, vid inkommande anrop från
      - EchoLink (talgrupp 2)
      - DMR (talgrupp 6)
  -  Användare kan alltid besvara anrop, utan att ge några kommandon!

2. Repeatern aktiverar sin default-talgrupp.
 -  Detta sker automatiskt efter första sändningspasset (invänta pipet).
     *) Användaren behöver inte göra något för att detta skall ske!

 -  Repeatern meddelar aldrig detta på något annat sätt.
 -  Talgruppen kan i vårt fall antingen vara:
      - Vår länktalgrupp 24078, som kopplar samman SK7RFL med SK7RN.
         *) Nu aktiveras också DMR-bryggan.
      - Repeaterns ”egen” talgrupp.
 -  Detta sker inte
      - om användaren ger ett kommando i första sändningspasset
.     - om repeatern startas från en scannad talgrupp enligt ovan
.     - om repeatern startas från inkommande EchoLink eller DMR..
 -  Användaren kan aktivera default talgrupp (f.n. 24078) med kommandot 91.
      - I SvxLink standard aktiverar 91# istället senast valda talgrupp.

3. Repeatern är låst till en bulletintalgrupp (ej SvxLink standard)
 -  SvxLink aviserar detta verbalt varje gång repeatern startar.
 -  Under denna tid har bulletintalgruppen företräde.

4. Användaren ger ett Kommando för att manuellt aktivera en talgrupp.

Standardkommandot i SvxLink är 91, följt av talgruppens nummer.
  -  T ex 91240[#].

På SK7RFL och SK7RN kan man slå talgruppen direkt utan 91 framför.
  -  T ex 240 för att aktivera den talgruppen.
  -  Det finns även förkortade talgruppskommandon!

  -  Gäller de vanligaste talgrupperna, se Talgruppslistan.

Hos oss behöver kommandot heller inte avslutas med ”fyrkant” (#).

SK7RFL och SK7RN har även genvägar för att koppla samman dem manuellt.
  -  7  SK7RN --> SK7RFL
  -  8  SK7RFL --> SK7RN
  -  6  SK7RFL/SK7RN --> SK5BN