Repeaterskolan #7 - Val av talgrupp

SvxLink väljer talgrupp på olika sätt.
 -  Endast en talgrupp kan vara vald samtidigt.
 -  Normalt kan talgrupp och EchoLink inte kombineras.

Endast punkt 4 nedan innebär något handhavande från användaren.

1. Scannad talgrupp startar repeatern.
  -  Detta sker endast om repeatern inte är igång.
  -  Trafik på ny talgrupp kan aldrig automatiskt avbryta ett pågående QSO.

2. Repeatern aktiverar sin default-talgrupp.
 -  Detta sker efter första sändningspasset (invänta pipet).
 -  Repeatern meddelar aldrig detta på något annat sätt.
 -  Talgruppen kan i vårt fall antingen vara:
      - Vår länktalgrupp 24078, som kopplar samman SK7RFL med SK7RN.
      - Repeaterns ”egen” talgrupp.
 -  Detta sker inte
      - om användaren ger ett kommando i första sändningspasset
.     - om repeatern startas från en scannad talgrupp enligt ovan
.     - om repeatern startas från inkommande EchoLink.
 -  Användaren kan aktivera default talgrupp med kommandot 91.
      - I SvxLink standard aktiverar 91[#] istället senaste talgrupp.

3. Repeatern är låst till en bulletintalgrupp
 -  SvxLink aviserar detta verbalt varje gång repeatern startar.
 -  Under denna tid har bulletintalgruppen företräde.

4. Användaren ger ett Kommando för att manuellt aktivera en talgrupp.

Standardkommandot i SvxLink är 91, följt av talgruppens nummer.
  -  T ex 91240[#].

På SK7RFL och SK7RN kan man slå talgruppen direkt utan 91 framför.
  -  T ex 240 för att aktivera den talgruppen.
  -  Gäller bara de vanligaste talgrupperna, inklusive 0, 7 och 8.

Hos oss behöver kommandot heller inte avslutas med ”fyrkant” (#).

SK7RFL och SK7RN har även genvägar för att koppla samman dem manuellt.
  -  7  SK7RN --> SK7RFL
  -  8  SK7RFL --> SK7RN

Läs vidare:
  -  Talgrupper (lektion 5)
  -  Verbala meddelanden från repeatern (lektion 26)
  -  SvxLink standard talgruppskommandon.
  -  Kommandon på SK7RFL.
  -  Fullständig kommandouppsättning för SK7RFL: granudden.info
  -  Utvecklingar av SvxLink - avsteg från standard (supp 6)

Gå vidare till:
  -  QSY-kommando (lektion 8)
  -  Innehållsförteckningen