Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

Talgrupper på SvxLink

Repeaterskolan - Lektion #5

Har man inte tidigare bekantat sig med detta begrepp, så kan det säkert upplevas en aning abstrakt.
  -  DMR och även RAKEL för den delen jobbar ju med talgrupper.
  -  D-star och YSF jobbar ju med reflektorer och moduler, men principen är ungefär densamma.

En talgrupp är ungefär som en radiokanal, dock inte fysisk utan logisk.
  -  Bara de som har samma talgrupp inställd eller "scannad" kommer att höra något.

På SvxLInk väljer man talgrupp med DTMF-kommandon.
  -  Man kan också välja talgrupp med subton.

I varje repeaters konfiguration finns inlagt vilka talgrupper som den repeatern skall lyssna på.
  -  Jämför detta med en scanner.
  -  Om det kommer trafik på någon av dessa talgrupper, så kommer repeatern att starta och aktivera talgruppen.
  -  Detta varar vanligen så länge repeatern är uppe - sedan startar scannern igen.
  -  Skulle repeatern redan vara upptagen av ett QSO, då händer ingenting alls.
  -  Det gäller både om detta QSO är lokalt eller på en annan talgrupp.

I varje repeaters konfiguration har man bestämt vilken talgrupp som skall aktiveras som standard.
  -  Detta sker vanligen från och med andra sändningspasset.

Talgruppsnumreringen på SvxLink följer i princip den standard som redan finns på DMR.
  -  Dock finns det ingen koppling mellan SvxLinks talgrupper och respektive talgrupp med samma nummer på DMR.

Nedanstående talgrupper passas av SK7RFL och SK7RN.

  -  240     Sverige
  -  2407    SM7
  -  24073   SM7, Kalmar Län
  -  24078   SM7, Öland, Länktalgrupp SK7RFL - SK7RN
  -  
240721  SK7RFLs egen talgrupp (endast SK7RFL)

  -  2407364 SK7RNs egen talgrupp (endast SK7RN)

Repeatern kan även ha en default-talgrupp.
  -  Den aktiveras då efter första sändningspasset.
  -  Men bara om repeatern startas lokalt från radiosidan.

När SK7RFL och SK7RN är sammanlänkade, är default-talgruppen 24078.
  -  Det är en länktalgrupp mellan dessa två repeatrar - eller ett "cluster" som det heter på DMR.
  -  Så om du tänker ropa på någon via "den andra repeatern", så ge gärna ett extra sändningspass innan anropet.

Om repeatrarna inte är hopkopplade, så finns ändå en "egen" talgrupp.
  -  Dessa talgrupper scannas också av respektive repeater.
  -  Därför kan en användare via en annan repeater direkt "adressera" en av våra repeatrar.
  -  Eller varför inte lägga till scanning av den talgruppen.
       - 240721  SK7RFL
       - 2407364 SK7RN
  -  Dessa talgrupper behöver du inte lägga på minnet.

Vi har skapat kortkommandon för att koppla sig mellan SK7RFL och SK7RN.
  -  7 från SK7RN till SK7RFL
  -  8 från SK7RFL till SK7RN
  -  6 från SK7RFL/SK7RN till SK5BN

Vid bulletinsändning så lägger man normalt en nolla efter distriktstalgruppen.
  -  24020 SK2SSA, söndagar kl 20:00
  -  24070 SK7SSA, söndagar kl 09:00
  -  På SK7RFL och SK7RN hanteras dessa talgrupper automatiskt med tidsinställning.

Portalen finns
  -  En lista över alla talgrupper på SvxLink
  -  Information i realtid om vilken talgrupp som varje repeater just nu ligger på
  -  Lista över de talgrupper som varje repeater passar

Ingen ett-till-ett sammankoppling mellan SvxLink och DMR.
  -  Även om talgruppsnumreringen i princip är densamma.
  -  Däremot bryggar SK7RFL samman SvxLink lokalt (tg 24078) med DMR talgrupp 240721.

Slutligen skall vi nämna några ord om talgrupp 240. Den täcker ju hela Sverige, och därför bör man inte ligga och prata där alltför länge.
  -  I SvxLink finns därför en sk "QSY-funktion", som man aktiverar med ett kommando.
  -  Då tilldelas de som varit aktiva i detta QSO en egen talgrupp - se det som en trafikkanal.
  -  Då frigörs alla andra repeatrar för annan trafik.

Nu finns det även en QSY-automatik på talgrupp 240.
  -  Efter 5 minuter sker en automatisk QSY.