Repeaterskolan #4 - Svx-Portalen

Vi har tidigare berättat om att det finns en Reflektor som binder samman, just nu, ca 20 repeatrar.
  -  För att man skall kunna se vilka repeatrar som är anslutna, har det skapats en Portal.
  -  Det är en webbplats som körs fristående från Reflektorn.
  -  Den är utvecklad av Peter, SA2BLV i Umeå.

Man kan välja språk, men nedanstående sidor finns i den svenska versionen.

Portalen består av ett antal sidor.

Klienter - visar en lista över alla repeatrar
  -  vilka talgrupper de passar
  -  vilken talgrupp som just nu är aktiv på respektive repeater.

Övervakning - här kan du lyssna på inspelade QSOn.
  -  Fungerar enbart på talgrupp 240.
  -  Användbart om du vill höra hur du lät över "länken".

Systembeskrivning - förklarar hur systemet fungerar.

Talgrupper - en lista över vilka talgrupper som finns.
  -  Vi kommer att förklara detta begrepp i en kommande lektion.

Mottagarlistor - en lista över mottagare.
  -  Visar vilken mottagare som är aktiv på respektive repeater.
  -  Visar signalstyrkevärden för respektive mottagare.
  -  Värdena för SK7RN är inte tillförlitliga pga de analoga länkarna.

Statistik
  -  Visar aktiv tid för varje repeater.
  -  Visar aktiv tid för varje Talgrupp.

Mottagare
  -  Ungefär samma lista som "Mottagarlistor" ovan.
  -  Visar direkt alla mottagare för varje repeater.

Log - visar alla händelser på portalen.

Karta - visar alla anslutna repeatrar på en karta.
  -  Här visas även repeaterns status.
  -  Kartan är klickbar.

Alla sidor utom Systembeskrivning och Talgrupper uppdateras i realtid.

Portalen är ett utmärkt verktyg, om man vill lära sig och förstå hur nätet fungerar.

Läs vidare:
  -  svxportal.sm2ampr.net
  -  www.svxlink.org
  -  SvxLink (Lektion 3)
  -  SvxLink på SK7RFL

Gå vidare till:
  -  Talgrupper (Lektion 5)
  -  Innehållsförteckningen