Repeaterskolan #3 - SvxLink

SvxLink är den programvara som körs i våra 4 repeatrar. Den är utvecklad av Tobias SM0SVX. Den körs under Linux i en liten Raspberry Pi.

Funktioner i logiken kan styras med hjälp av Kommandon, som kommer att beskrivas senare.

Men SvxLink är också namnet på ett nät av sammanlänkade repeatrar. Just nu är det ca 20 svenska noder i detta nätverk. De behöver nödvändigtvis inte vara regelrätta repeatrar, utan man kan även ansluta sk simplexnoder.

I kommande lektioner skall vi beskriva SvxPortalen, som visar status för anslutna noder.

Sammannlänkningen sker med hjälp av en sk Reflektor. Den gör precis vad det låter som, nämligen reflekterar tillbaka allt som sänds in.

Den senaste versionen av SvxReflector stödjer dessutom Talgrupper - vi återkommer till det begreppet i senare lektioner.

Läs vidare:
  -  SvxLink på SK7RFL
  -  Kommandon (lektion 6)
  -  www.granudden.info/Ham/Repeatrar/
  -  www.svxlink.org
  -  svxportal.sm2ampr.net
  -  svxreflector-sm.groups.io/g/users/topics
  -  Verbala meddelanden från repeatern (lektion 26)
  -  Utvecklingar av SvxLink - avsteg från standard (supp 6)
  -  Anslutning av repeater till SvxLink (supp 7)

Gå vidare till:
 -  Svx-portalen (Lektion 4)
 -  Innehållsförteckningen