Repeaterskolan #2 - Våra länkade Repeatrar

Tillsammans med SK7RNs tre repeatrar i Böda - Borgholm - Mörbylånga, täcker vi hela Öland samt stora delar av Östra Småland. Repeaternätet kan även nås från delar av Blekinge och Gotland.

I SK7RFL är 2m och 70cm sammanbyggt.
  -  Sändarna ligger parallellt.
  -  Öppnar du t ex via 2m så startar både 2m och 70cm direkt.
  -  Mottagarna går genom en sk Voter, där den starkaste signalen vinner.

I SK7RNs tre repeatrar används simplex-länkar på 70cm.
  -  När du startar t ex Böda, så är det först endast den repeatern som går upp.
  -  Det krävs ett sändningspass efter start för att Borgholm och Mörbylånga skall starta.
  -  Eftersom länken är simplex, kan du inte avbryta någon som sänder.

När SK7RFL och SK7RN är sammankopplade, används Internet.
  -  SvxLink talgrupp 24078

För att man eventuellt skall kunna ge kommandon till den lokala repeatern, så är det första sändningspasset alltid lokalt.

Vill du vara säker på att ditt anrop även startar den andra repeatern - då måste du göra ett extra sändningspass, innan du gör ditt anrop.
  -  Tryck PTT helt kort och invänta pipet.
  -  Gör därefter ditt anrop som vanligt.

Det är Borgholms-repeatern som sköter länkningen mot SK7RFL och eventuellt andra repeatrar.
  -  Böda och Mörbylånga sänder först en kvittenston (1000 Hz) efter mottaget kommando.
  -  Verbal kvittens kommer därefter från Borgholm.
  -  Detta kan dröja en stund - ge inga andra kommandon under tiden.

SK7RFL har även en brygga mellan DMR och analog FM (SvxLink). 
  -  Bryggan aktiveras från FM-repeatern genom att ge DTMF-kommandot 6.
  -  Bryggan aktiveras från DMR-repeatern genom att sända på talgrupp 6 (TS1).
  -  Bryggan aktiveras från annan repeater eller hotspot med talgrupp 240721.
  -  Under tider som SK7RFL och SK7RN i övrigt är bryggade, går DMR-trafiken även ut över SK7RN.

Just nu (sommaren 2020) är repeatrarna SK7RFL och SK7RN ständigt hoplänkade. 
  -  Det gäller då även inkommande EchoLink till SK7RFL.

När de senare inte är länkade, finns det ändå kommandon för att momentant koppla samman dem. Vid inkommande trafik som är länkad, är det däremot inget som hindrar att du direkt trycker PTT och svarar.