Repeaterskolan #1 - Allt är som vanligt

Du kan fortfarande köra SK7RN och SK7RFL, helt utan tillgång till vare sig subton eller DTMF.
  -  Repeatrarna öppnas som vanligt med 1750 Hz.
  -  SK7RFL kan, som tidigare, även öppnas med DTMF 0.
  -  SK7RN kan även öppnas med DTMF "stjärna" (*).
  -  Repeatrarna kan även öppnas med subton 79,7 Hz. Då krävs det 1 sekund PTT.
 Repeatern öppnas efter att du släppt PTT.
  -  DTMF och 1750 undertrycks, dvs hörs aldrig på repeatern.

Repeaterns brusspärr öppnar på bärvåg.
  -  Tidigare krävdes subton på SK7RFL 70cm.
  -  Vi provar just nu utan och det verkar fungera bra.
  -  Det är inget krav att använda subton, men det rekommenderas.

Till skillnad från t ex DMR, behöver du ingen speciell radio för att köra över SK7RFL och SK7RN. 
  -  Det går bra med vilken 2m/70cm FM radio som helst.

Läs vidare:
  -  Tekniken på SK7RFL
  -  SK7RFLs repeaterlogik

Gå vidare till:
  -  Våra länkade repeatrar (Lektion 2)
  -  Innehållsförteckningen