Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

SM5GXQs Repeaterskola


Välkommen till min nyrenoverade "Repeaterskola". Här belyser jag i första hand användandet av olika funktioner i SvxLink. Det finns även information om de digitala modena DMR | YSF | D-Star. Det finns delar som är specifika för de repeatrar som jag själv administrerar, och där funktionalitet avviker från SvxLink standard har detta markerats.

I viss mån beskrivs även hur man installerar och sätter upp en repeaterlogik, information som är överkurs för de flesta användare.

Det finns givetvis många andra aspekter på hur en repeater bör vara konstruerad - t ex när det gäller placering, antenner, kablage, radiostationer, bandbredd, filter etc. Jag har dock valt att låta detta ligga utanför ramen för denna repeaterskola, samt de artiklar jag publicerat i ämnet SvxLink. Främst pga att jag själv inte anser mig ha tillräcklig kompetens inom det området. Men det innebär förstås inte att dessa tekniska aspekter på något sätt skulle vara mindre viktiga. 

Har man frågor inom det radiotekniska området, bör man istället vända sig till någon som har mångårig erfarenhet av repeaterbyggen - och då i synnerhet när det gäller regler och riktlinjer för repeatrar, till SSAs Repeaterfunktionär. Den officiella repeaternormen finns att ladda ner från SSAs webbplats

Funktionerna som beskrivs är relevanta för de flesta repeatrar med SvxLink i allmänhet, men för både SK7RFL och SK7RN i synnerhet. Det gäller i viss mån även för DMR | YSF | D-Star.

 Att använda en Repeater med SvxLink
En artikel om SvxLink av SM5GXQ.

Systembeskrivning
Svx-Portalen
SvxLink nationellt nätverk

SvxLink mot nya höjder
 
En artikel av SM5GXQ

Bildspel               Instruktioner               Artiklar

SSA-bulletin på SvxLink tg 24070, söndagar 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.
  -  Lyssnare över hela landet (via SvxLink, DMR eller EchoLink) är välkomna att checka in.
      - Från andra SvxLink-noder, ge kommandot 9424070#.
      - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.
      - Från DMR, på talgrupp 240721, vilket motsvaras av tg 6 (TS1) lokalt på SK7RFL.
  -  Mellan 08:30-10:00 är SK7RFL alltid sammankopplad med SK7RNs 3 repeatrar.
  -  Vi kör alltid varje söndag, även om det inte finns någon bulle från SSA.

Analog & Digital Radio (bildspel)  en jämförelse mellan SvxLink • DMR • D-Star • YSF.

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration och drift av SvxLink samt Pi-Star.
  -  SM5GXQ svarar i huvudsak även för uppdatering av denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!
Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.