SM5GXQs Repeaterskola

Välkommen till min Repeaterskola. Här har jag som mål, att under sommaren 2020 att publiceras en "lektion" varje dag. Där belyser vi olika funktioner i vår nya repeaterlogik - SvxLink. Det finns även information om de digitala modena DMR | YSF | D-Star.

Lektionerna publiceras, löpande, på Facebook - i grupperna
  -  Kalmar Radioamatörsällskap (KRAS)
  -  Ölands Radioamatörer

Lektionerna kommer senare även att publiceras på SK7RN.se.

Nu finns lektionerna också här på SK7RFL.se.
    1. Allt är som vanligt

    2. Våra länkade repeatrar
    3. SvxLink
    4. Svx-portalen
    5. Talgrupper
    6. Kommandon
    7. Val av talgrupp
    8. QSY-kommando
    9. Lokalt QSO
  10. Passning av extra talgrupp
  11. EchoLink
  12. Bulletin mode
  13. Papegoja
  14. Väder
  15. ID & status
  16. Tonkaraktärer
  17. Vad är DMR?
  18. DMR: Verifiera kontakt
  19. DMR: Talgrupp 9
  20. DMR: Talgrupper
  21. DMR: Passning
  22. DMR: Kodplugg
  23. Hur låter jag?
  24. Talgrupp 240 på SvxLink
  25. Automatisk QSY från talgrupp 240
  26. Verbala meddelanden från repeatern
  27. D-Star på SK7RFL

Supplement
    1. Hur når jag Öland från andra noder på SvxLink?
    2. SK7RFL och SK7RN är sammankopplade under sommaren 2020
    3. Länkning av EchoLink mellan SK7RFL och SK7RN
    4. Länkning mellan DMR och SvxLink
    5. Regionala talgrupper 24073, 24078 samt 240717
    6. Utvecklingar av SvxLink - avsteg från standard
    7. Anslutning av repeater till SvxLink
    8. Brygga mellan DMR och SvxLink
    9. Kombinerad squelch - signalstyrka eller subton
  10. Equalizer för DMR
  11. Länk-flöde

Repeatersystem Öland - SK7RFL - SK7RN (bildspel).

Funktionerna som beskrivs är relevanta för de flesta repeatrar med SvxLink i allmänhet, men för både SK7RFL och SK7RN i synnerhet. Det gäller i viss mån även för DMR | YSF | D-Star.

SSA-bulletin på SvxLink tg 24070, söndagar 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.
  -  Lyssnare över hela landet (via SvxLink, DMR eller EchoLink) är välkomna att checka in.
      - Från andra SvxLink-noder, ge kommandot 9424070#.
      - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.
      - Från DMR, på talgrupp 240721, vilket motsvaras av tg 6 (TS1) lokalt på SK7RFL.
  -  Mellan 0830-10:30 är SK7RFL alltid sammankopplad med SK7RNs 3 repeatrar.
  -  Vi kör alltid varje söndag, även om det inte finns någon bulle från SSA.

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.

  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration och drift av SvxLink samt Pi-Star.
  -  SM5GXQ svarar i huvudsak även för uppdatering av denna webbplats.

  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!
Swischa till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.

Läs vidare:
  -  Repeatrar (granudden.info)
  -  Svx-Portalen
  -  SvxLink.org
  -  EchoLink.org
  -  Brandmeister.network

73 de Peter - SM5GXQ (sommartid SM7GXQ)
  -  www.granudden.info
  -  www.facebook.com/peter.a.lindquist
  -  cpgp.blogg.se
  -  SM5GXQ i rampljuset (ssa.se)
  -  Så blir din analoga repeater uppkopplad (hamnews.se)
  -  Från telegrafi till RAKEL - en resa i tiden med tekniska förtecken
  -  Bra Radiosamband räddar Liv (QTC)