Repeaterlogik

Vi kör just nu sammankopplat med SK7RN.

Det har tillkommit många nya finesser och funktioner. Dock kan du ändå fortsätta att använda de grundläggande funktionerna - precis som tidigare. Det är inget krav att alla måste sätta sig in i alla detaljer. Var och en använder repeatern efter eget intresse och förmåga.

SK7RFL består av 3 olika frekvenser
  -  FM  145.600 R0   Länkad med RU0
  -  FM  434.600 RU0  Länkad med R0
  -  DMR 434.550      Brandmeister 240717  (snart i drift)

Just nu är SK7RFL sammankopplad med SK7RNs 3 repeatrar på Öland.
  -  SK7RN Böda       145,750  R6
  -  SK7RN Borgholm   145,6625 R2x
  -  SK7RN Mörbylånga 145,625  R1
  -  Länkningen aktiveras efter första sändningspasset.
  -  Länkningen använder talgrupp 24078 på SvxLink.
  -  Annars kan länkning startas manuellt med kommandot
       - 8  från SK7RFL till SK7RN
       - från SK7RN till SK7RFL

SK7RFL startas med, antingen:
  -  1750 Hz i 250 ms

  -  79,7 Hz subton i 1000ms
  -  DTMF 0

Subton krävs inte för att köra SK7RFL.
  -  Men programmera gärna subton, så slipper ni leta efter 1750-knappen :-).

FM R0 och RU0 är sammanlänkade.
  -  DMR går separat.
  -  Det finns olika tonkaraktärer som anger om sändningen kom från 2m eller 70cm
       - Direkt efter sändningspass från 2m, hörs ett enkelt kort pip 1760 Hz (E).
       - Direkt efter sändningspass från 70cm, hörs ett dubbelt kort pip 1760 Hz (I).
       - Andra tonkaraktärer kan indikera sändning från länkade repeatrar.
          - RN betyder SK7RN.
           - EL betyder EchoLink.
  - Efter 600ms följer det sedvanliga "pipet", 880 Hz i 100 ms.
       - Det är inget absolut krav att alltid invänta detta pip, men det rekommenderas.
       - Repeatern kommer även att identifiera sig var 20:e minut i samband med detta.

Repeatern startar efter att PTT släppts.
  -  Vid aktivering identifierar sig repeatern verbalt med: "SK7RFL Repeater".
       - Skulle repeatern nyligen ha identifierat sig, sker ingen ny identifiering.

SK7RFL-R har nodnummer 353167 på EchoLink.
  -  Inkommande anslutningar kan inte komma in i pågående QSO
       - utom vid bulletinsändning.
  -  För utgående anslutningar finns en Kortnummerlista.
  -  Läs vidare om SK7RFL EchoLink här.

SK7RFL använder en repeaterlogik som kallas SvxLink.
  -  Logiken körs under Linux i en Raspberry Pi enkortsdator.
  -  Läs vidare om SvxLink på SK7RFL här.
  -  Läs vidare om SvxLink här: http://www.svxlink.org/ .

SK7RFL är uppkopplad mot den svenska SvxReflector-kedjan
  -  Systemet möjliggör sammankoppling med repeatrar över hela landet.
  -  Läs vidare om SK7RFLs anslutning till reflektorn här.
  -  Se anslutna repeatrar här: https://svxportal.sm2ampr.net/# .

Funktioner i repeaterlogiken kan styras med kommandon.
  -  Kommandon ges med DTMF-toner.
  -  Kommandolista finns här.

SSA-bulletin läses av SK7SSA på SK7RFL och SK7RN, söndagar 09:00.
  -  Under den tiden är repeatern "låst" till bulletintalgruppen 24070.
  -  Andra SvxLink-noder har möjlighet att lyssna och även checka in.
  -  Bulletinen kan även avlyssnas via EchoLink.
  -  Information ges verbalt varje gång som repeatern startas under den aktuella tiden.

SK7RFL monitoreras även av SM5GXQ och SK5BN.
  -  Uppkoppling sker efter första sändningspasset på SK7RFL.

Läs vidare:
  -  SK7RFL på granudden.info
  -  Bulletin mode (lektion 12)

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!
  -  Swischa till 0736-159836
  -  Repeatern drivs fristående av SM7CLM och SM7GMD samt sponsorer.