Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

SK7RFL är sammankopplad med SK7RNs tre repeatrar på Öland.

SK7RFL är sammankopplad med SK7JL Repeater i Spjutsbygd, Blekinge.

Det har tillkommit många nya finesser och funktioner. Dock kan du ändå fortsätta att använda de grundläggande funktionerna - precis som tidigare. Det är inget krav att alla måste sätta sig in i alla detaljer. Var och en använder repeatern efter eget intresse och förmåga.

SK7RFL består av 3 olika frekvenser
- FM    145.600 R0  Bryggad med RU0
- FM    434.600 RU0 Bryggad med R0
- MMDVM 434.550 DMR Brandmeister 240717 YSF och D-Star sekundärt

SK7RFL startas med, antingen:
  -  1750 Hz i 250 ms
  -  79,7 Hz subton i ca 500ms
  -  DTMF 0

Repeatern startar efter att PTT släppts.
  -  Vid aktivering identifierar sig repeatern verbalt med: "SK7RFL Repeater".
  -  Skulle repeatern nyligen ha identifierat sig, sker ingen ny identifiering.

Subton krävs inte för att köra SK7RFL.
  -  Men programmera gärna subton, så slipper ni leta efter 1750-knappen :-).

R0 och RU0 (FM) är bryggade.
  -  Det finns olika tonkaraktärer som anger om sändningen kom från 2m eller 70cm.
       - Karaktärerna använder morse och 1760 Hz.
    •    E betyder 2m.
    ••   I betyder 70cm.
  -  Andra tonkaraktärer kan indikera sändning från länkade repeatrar. T ex
    ••  R betyder SK7RN (ospecificerat).
    •••  S betyder SK7RN-S, Mörbylånga.
   C betyder SK7RN-C, Borgholm.
    •   
N betyder SK7RN-N, Böda.
    ––– J betyder SK7JL, Spjutsbygd.
    –••• B betyder SK5BN.
    •––  W betyder SK5LW, Eskilstuna.
      K betyder SK5AS, Linköping.
    ––• 
G betyder SM5GXQ.

    ••• L betyder EchoLink.
    ••
 D betyder DMR.
    ••  U betyder UK Reflector.
        T betyder Thüringen Link.
  -  Efter 600ms följer det sedvanliga "pipet", 880 Hz i 100 ms.
       - Det är inget absolut krav att alltid invänta detta pip, men det rekommenderas.
       - Repeatern kommer även att identifiera sig var 20:e minut i samband med detta.

SK7RFL är sammankopplad med SK7RNs 3 repeatrar på Öland.
  -  SK7RN Böda       145,750  R6
  -  SK7RN Borgholm   145,6625 R2x
  -  SK7RN Mörbylånga 145,625  R1
  -  Länkningen aktiveras efter första sändningspasset.
  -  Detta gäller då även inkommande trafik på EchoLink och DMR till SK7RFL.
  -  Länkningen använder talgrupp 24078 på SvxLink.

SK7RFL är sammankopplad med SK7JL i Spjutsbygd (Blekinge).
  -  SK7JL Spjutsbygd 145,725  R5
  -  Länkningen aktiveras efter första sändningspasset.
  -  Detta gäller inte inkommande EchoLink eller DMR till SK7RFL.

SK7RFL har nu också en brygga mellan DMR och analog FM.
  -  Bryggan nås genom att på DMR sända på talgrupp 240721.
  -  Lokalt på SK7RFL DMR-repeater sänder man på talgrupp 6 på TS1.
  -  Bryggan aktiveras fn helt automatiskt efter första sändningspasset på den analoga repeatern.

SK7RFL monitoreras även av SM5GXQ och SK5BN.
  -  Uppkoppling sker efter första sändningspasset på SK7RFL.

SK7RFL har anslutning till EchoLink.
  -  Nodnumret är 353167 - SK7RFL-R.
  -  Inkommande anslutningar kan inte komma in i pågående QSO. 
       - Utom vid bulletinsändning och lokala QSOn (tg 24078) inklusive DMR-QSO.
       - Inkommande EchoLink initierar inte DMR-bryggan.

  -  För utgående anslutningar finns en Kortnummerlista.
  -  Läs vidare om SK7RFL EchoLink här.

SK7RFL använder en repeaterlogik som kallas SvxLink.
  -  Logiken körs under Linux i en Raspberry Pi enkortsdator.
  -  Läs vidare om SvxLink på SK7RFL.
  -  Läs vidare om SvxLink på www.svxlink.org .

SK7RFL är uppkopplad mot den svenska nationella SvxReflectorn.
  -  Systemet möjliggör sammankoppling med repeatrar över hela landet.
  -  Nätverket använder Talgrupper.

  -  Se anslutna repeatrar på svxportal.sm2ampr.net 

SK7RFL (och SK7RN) är uppkopplade mot en SvxReflector i Storbritannien.

Funktioner i repeaterlogiken kan styras med kommandon.
  -  Kommandon ges med DTMF-toner.

  -  Kommandolista finns här.

SSA-bulletin på SvxLink tg 24070, söndagar 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.
  -  Lyssnare över hela landet (via SvxLink, DMR eller EchoLink) är välkomna att checka in.
      - Från andra SvxLink-noder, ge kommandot 9424070#.
      - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.
      - Från DMR, på talgrupp 240721 (motsvaras av tg 6 (TS1) på SK7RFL).
  -  Vi kör alltid varje söndag, även om det inte finns någon bulletin från SSA.
  -  Mellan 08:30-10:00 är SK7RFL alltid sammankopplad med SK7RNs 3 repeatrar.
  -  Under tiden 08:45-10:00 är repeatern "låst" till bulletintalgruppen 24070.
  -  Information ges verbalt varje gång som repeatern startas under den aktuella tiden.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!
Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.
Repeatern drivs fristående av SM7CLM och SM7GMD samt sponsorer.

Läs vidare:
  -  Systembeskrivning SvxLink
  -  SK7RFL på granudden.info
  -  SSA-bulletinen från SK7SSA, söndagar kl 09:00
  -  Bulletin mode (lektion 12)
  -  Tonkaraktärer (lektion 16)
  -  Utvecklingar av SvxLink - avsteg från standard (supp 6)
  -  Anslutning av repeater till SvxLink (supp 7)
  -  Så blir din analoga repeater uppkopplad (hamnews.se)