Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

Vi kör just nu sammankopplat med SK7RNs tre repeatrar på Öland.

Det har tillkommit många nya finesser och funktioner. Dock kan du ändå fortsätta att använda de grundläggande funktionerna - precis som tidigare. Det är inget krav att alla måste sätta sig in i alla detaljer. Var och en använder repeatern efter eget intresse och förmåga.

SK7RFL består av 3 olika frekvenser
- FM    145.600 R0  Bryggad med RU0
- FM    434.600 RU0 Bryggad med R0
- MMDVM 434.550 DMR Brandmeister 240717 YSF och D-Star sekundärt

SK7RFL startas med, antingen:
  -  1750 Hz i 250 ms
  -  79,7 Hz subton i ca 500ms
  -  DTMF 0

Repeatern startar efter att PTT släppts.
  -  Vid aktivering identifierar sig repeatern verbalt med: "SK7RFL Repeater".
  -  Skulle repeatern nyligen ha identifierat sig, sker ingen ny identifiering.

Subton krävs inte för att köra SK7RFL.
  -  Men programmera gärna subton, så slipper ni leta efter 1750-knappen :-).

R0 och RU0 (FM) är bryggade.
  -  DMR går separat.
  -  Det finns olika tonkaraktärer som anger om sändningen kom från 2m eller 70cm.
       - Karaktärerna använder morse och 1760 Hz.
      •    E betyder 2m.
      ••   I betyder 70cm.
  -  Andra tonkaraktärer kan indikera sändning från länkade repeatrar. T ex
      •  R betyder SK7RN.
      ••• B betyder SK5BN.
      ––•  G betyder SM5GXQ.

      •• L betyder EchoLink.
      ••
 D betyder DMR.
  -  Efter 600ms följer det sedvanliga "pipet", 880 Hz i 100 ms.
       - Det är inget absolut krav att alltid invänta detta pip, men det rekommenderas.
       - Repeatern kommer även att identifiera sig var 20:e minut i samband med detta.

Just nu är SK7RFL sammankopplad med SK7RNs 3 repeatrar på Öland.
  -  SK7RN Böda       145,750  R6
  -  SK7RN Borgholm   145,6625 R2x
  -  SK7RN Mörbylånga 145,625  R1
  -  Länkningen aktiveras efter första sändningspasset.
  -  Detta gäller då även inkommande trafik på EchoLink och DMR till SK7RFL.
  -  Länkningen använder talgrupp 24078 på SvxLink.
  -  Annars kan länkning startas manuellt med kortkommando
       - 8  från SK7RFL till SK7RN
       - 7  från SK7RN till SK7RFL

SK7RFL har nu också en brygga mellan DMR och analog FM.
  -  Bryggan nås genom att på DMR sända på talgrupp 240721.
  -  Lokalt på SK7RFL DMR-repeater sänder man på talgrupp 6 på TS1.
  -  Bryggan aktiveras fn helt automatiskt efter första sändningspasset.

SK7RFL monitoreras även av SM5GXQ och SK5BN.
  -  Uppkoppling sker efter första sändningspasset på SK7RFL.

SK7RFL har anslutning till EchoLink.
  -  Nodnumret är 353167 - SK7RFL-R.
  -  Inkommande anslutningar kan inte komma in i pågående QSO. 
       - Utom vid bulletinsändning och lokala QSOn (tg 24078) inklusive DMR-QSO.
       - Inkommande EchoLink initierar inte DMR-bryggan.

  -  För utgående anslutningar finns en Kortnummerlista.
  -  Läs vidare om SK7RFL EchoLink här.

SK7RFL använder en repeaterlogik som kallas SvxLink.
  -  Logiken körs under Linux i en Raspberry Pi enkortsdator.
  -  Läs vidare om SvxLink på SK7RFL.
  -  Läs vidare om SvxLink på www.svxlink.org .

SK7RFL är uppkopplad mot den svenska nationella SvxReflectorn.
  -  Systemet möjliggör sammankoppling med repeatrar över hela landet.
  -  Nätverket använder Talgrupper.

  -  Se anslutna repeatrar på svxportal.sm2ampr.net 

Funktioner i repeaterlogiken kan styras med kommandon.
  -  Kommandon ges med DTMF-toner.

  -  Kommandolista finns här.

SSA-bulletin på SvxLink tg 24070, söndagar 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.
  -  Lyssnare över hela landet (via SvxLink, DMR eller EchoLink) är välkomna att checka in.
      - Från andra SvxLink-noder, ge kommandot 9424070#.
      - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.
      - Från DMR, på talgrupp 240721 (motsvaras av tg 6 (TS1) på SK7RFL).
  -  Vi kör alltid varje söndag, även om det inte finns någon bulletin från SSA.
  -  Mellan 08:30-10:00 är SK7RFL alltid sammankopplad med SK7RNs 3 repeatrar.
  -  Under tiden 08:45-10:00 är repeatern "låst" till bulletintalgruppen 24070.
  -  Information ges verbalt varje gång som repeatern startas under den aktuella tiden.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!
Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.
Repeatern drivs fristående av SM7CLM och SM7GMD samt sponsorer.

Läs vidare:
  -  Systembeskrivning SvxLink
  -  SK7RFL på granudden.info
  -  SSA-bulletinen från SK7SSA, söndagar kl 09:00
  -  Bulletin mode (lektion 12)
  -  Tonkaraktärer (lektion 16)
  -  Utvecklingar av SvxLink - avsteg från standard (supp 6)
  -  Anslutning av repeater till SvxLink (supp 7)
  -  Så blir din analoga repeater uppkopplad (hamnews.se)