Lista över kommandon

Kommandon till logiken på SK7RFL ges med DTMF.
  -  Styrning av talgruppsval med subton är inte implementerat.
  -  På SK7RFL behöver kommandon inte avslutas med "fyrkant" (#).
  -  Vi har implementerat egna genvägar och egna kommandon.

Många kommandon fungerar i tillämpliga delar även på SK7RNs tre repeatrar. 
  -  SK7RN öppnas med *.
  -  EchoLink-kommandon fungerar inte på SK7RN.

Även om du inte kan sända kommandon, kan du ändå besvara anrop via SvxLink eller EchoLink. Daglig lokal användning av repeatern kräver aldrig några kommandon.

Allmän kommandolista

0       Start av repeatern.
        Även 1750 Hz eller subton 79,7 Hz.

         Övriga kommandon kan bara ges om repeatern har öppnats först.

*
       Status (ID, antal anslutna stationer, talgrupp).

0*      Full status: ID, tid, anslutna stationer, talgrupp. Ej SvxLink standard.

2*      Listar anslutna stationer (EchoLink). Ej SvxLink standard.

nr      Anslut till nod (EchoLink) med detta nummer.
2*nr    (om nr sammanfaller med talgruppskommando. Ej SvxLink standard)
9999
   Aktiverar papegojan i EchoLink.

1       Aktiverar papegojan. Koppla ner med #.

22      Säger SK7RFL’s nodnummer på EchoLink 353167. Ej SvxLink standard.

4       Kopplar upp senast anslutna station (utgående EchoLink).

5       Ger aktuellt väder för Kalmar Flygplats. Även:
       
51 ger vädret för Kalmar
        52 ger vädret för Ronneby
       
53 ger vädret för Visby
       
54 ger vädret för Växjö
       
55 ger vädret för Norrköping

6       Anslut till DMR.
          -  Talgrupp 240721 på Brandmeister
          -  Talgrupp 6 (TS1) lokalt på SK7RFL DMR-repeater.

8       Anslut (tillfälligt) till SK7RN.
        Repeatrarna kan vara ständigt sammankopplade tidvis.

#       Koppla ned den senast anslutna motstation (utgående EchoLink).

Dxy     Utför Makro med nr xy enligt Kortnummerlistan.
D240tt  Anslut till DMR talgrupp tt enligt Kortnummerlistan.

 

Talgruppskommandon

9       Deaktiverar alla talgrupper.

9*      Säger aktuell talgrupp.

91      Aktivera manuellt default talgrupp (ej standard SvxLink).

91tg    Aktiverar talgruppen tg (genväg finns, se nedan)

92[tg]   Gör QSY till privat tg (alt angiven tg).

93      Följ senaste QSY.

94tg    Lägg tillfällig passning på talgruppen tg.

 

Genvägar  ej standard Svxlilnk

0       Nollställ talgruppsval (aktivera scanning).

240     Aktivera talgrupp 240.

240x    Aktivera talgrupp 240x, dvs distrikt "SMx".

2407    Aktivera talgrupp 2407, dvs distrikt SM7.

8       Anslut tillfälligt till SK7RN.

 

Läs vidare: 
  -  Kommandon (lektion 6)
  -  Utvecklingar av SvxLink - avsteg från standard (supp 6)