Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

www.svxlink.org

svxportal.sm2ampr.net

Kommandon till logiken på SK7RFL ges med DTMF.
  -  Styrning av talgruppsval med subton är nu implementerad.
  -  På SK7RFL och SK7RN behöver kommandon inte avslutas med "fyrkant" (#).
  -  Vi har implementerat egna genvägar och egna kommandon.

Många kommandon fungerar i tillämpliga delar även på SK7RNs tre repeatrar.
  -  SK7RN öppnas med *.
  -  EchoLink-kommandon fungerar inte på SK7RN.
  -  DMR-kommandon fungerar inte på SK7RN.

Även om du inte kan sända kommandon, kan du ändå besvara anrop via SvxLink, EchoLink eller DMR.

Daglig lokal användning av repeatern kräver aldrig några kommandon.

Allmän kommandolista

0       Start av repeatern.
        Även 1750 Hz eller subton 79,7 Hz.

        Övriga kommandon kan bara ges om repeatern har öppnats först.

*
       Status (ID, antal anslutna stationer, talgrupp).

0*      Full status: ID, tid, anslutna stationer, talgrupp. Ej SvxLink standard.

2*      Listar anslutna stationer (EchoLink). Ej SvxLink standard.

6*      Listar anslutna stationer (DMR). Ej SvxLlink standard.

nr      Anslut till nod (EchoLink) med detta nummer.
2*nr    (om nr sammanfaller med talgruppskommando. Ej SvxLink standard)
9999
   Aktiverar papegojan i EchoLink.

1       Aktiverar papegojan. Koppla ner med #.

     Säger SK7RFL’s nodnummer på EchoLink 353167. Ej SvxLink standard.

4       Kopplar upp senast anslutna station (utgående EchoLink).

5       Ger aktuellt väder för Kalmar Flygplats. Även:
       
51 ger vädret för Kalmar
        52 ger vädret för Ronneby
       
53 ger vädret för Visby
       
54 ger vädret för Växjö
       
55 ger vädret för Norrköping

#       Koppla ned den senast anslutna motstation (utgående EchoLink).

Talgruppskommandon

0       Deaktiverar vald talgrupp (ej standard SvxLink).        SvxLink Standard: 910#

9       Deaktiverar alla talgrupper (ej standard SvxLink).      SvxLink Standard: 919#

9*      Säger aktuell talgrupp.

91      Aktivera manuellt default talgrupp, 24078 (ej standard SvxLink).

91tg    Aktiverar talgruppen tg (genväg finns, se nedan).

92[tg]    Gör QSY till privat tg (alt angiven tg).

93      Följ senaste QSY.

94tg    Lägg tillfällig passning på talgruppen tg.

DMR-kommandon         Ej standard SvxLink

96tg    Aktiverar DMR-talgrupp tg.

96      Aktiverar manuellt default DMR-talgrupp (240721).

960     Avaktiverar vald DMR-talgrupp.

969     Blockerar inkommande DMR-trafik

96*     Säger aktuell DMR-talgrupp.

6*      Säger aktuell DMR-talgrupp.
        Listar aktiva DMR-stationer.

Genvägar  ej standard Svxlink

0       Nollställ talgruppsval.

240     Aktivera talgrupp 240.

240x    Aktivera talgrupp 240x, dvs distrikt "SMx".

2400    Aktivera talgrupp 2400, dvs distrikt SM0.
240009  Anslut tillfälligt till SK0RMT, tg 240009.

2402    Aktivera talgrupp 240x, dvs distrikt SM2.
240210  Anslut tillfälligt till SK2RIUtg 240210.
24021   Aktivera talgrupp 24021, dvs Norrbotten.
24022   Aktivera talgrupp 24022, dvs Västerbotten.
24025   Anslut tillfälligt till SK2RMEtg 24025.

2403    Aktivera talgrupp 2403, dvs distrikt SM3.
24031   Aktivera talgrupp 24031, dvs Gästrikland.
24033   Aktivera talgrupp 24033, dvs Västernorrland.
24034   Anslut tillfälligt till SK3LH, tg 24034.
240301  Anslut tillfälligt till SK3RFGtg 240301.
240306  Anslut tillfälligt till SK3RINtg 240306.
240
3100 Anslut tillfälligt till SK3Wtg 2403100.
2403101 Anslut tillfälligt till SM3SGP, tg 2403101.

2405    Aktivera talgrupp 2405, dvs distrikt SM5.
240501  Anslut tillfälligt till SK5BN, tg 240501.
240515  Anslut tillfälligt till SK5LW, tg 240515.
240541  Anslut tillfälligt till SK5RHQ, tg 240541.
240
573 
Anslut tillfälligt till SK5AS, tg 240573.
2405
82 
Anslut tillfälligt till SA5BJM och SG5DV, tg 240582.
6       Anslut tillfälligt till SK5BN, tg 240501.

2406    Aktivera talgrupp 2406, dvs distrikt SM6.
24061   Anslut tillfälligt till SK6JXtg 24061.
24062   Anslut tillfälligt till SK6IF, tg 24062.
24063   Aktivera talgrupp 24063, området Göteborg-Borås.

2407    Aktivera talgrupp 2407, dvs distrikt SM7.
24073   Aktivera talgrupp 24073, SM7 - Kalmar Län.

235     Aktivera talgrupp 235, dvs UK.
208     
Aktivera talgrupp 208, dvs Frankrike.
262     
Aktivera talgrupp 262, dvs Tyskland.
9191    Aktivera talgrupp 91, dvs World-wide.
9192   
Aktivera talgrupp 92, dvs Europa.

Dxy     Utför Makro med nr xy enligt Kortnummerlistan.

Gråade siffror behöver ej slås.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!
Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.
Repeatern drivs fristående av SM7CLM och SM7GMD samt sponsorer.