Lista över kommandon

*       Satus (ID, antal anslutna stationer).

2*      Listar anslutna stationer.

0*      Full status: ID, tid, anslutna stationer, talgrupper

nr      anslut till nod med detta nummer.
2*nr    (om nr sammanfaller med talgruppskommando)

1       aktiverar papegojan. Koppla ner med #.

2       väljer talgrupp 2 (= inkommande EchoLink)

22      säger SK7RFL’s nodnummer 353167.

4       kopplar upp senast anslutna station (utgående).

5       ger aktuellt väder för Kalmar Flygplats. Även:
       
51 ger vädret för Kalmar
        52 ger vädret för Ronneby
       
53 ger vädret för Visby
       
54 ger vädret för Växjö
       
55 ger vädret för Norrköping

6*call* sök efter station.

7       listar de som är uppkopplade (utgående),
        välj station att koppla ned.

8       anslut (tillfälligt) till SK7RN.

9*      säger aktuell talgrupp.

9       deaktivera alla talgrupper.

91      aktivera manuellt default talgrupp 7.

#       koppla ned den senast anslutna motstationen.

Dxy     utför Makro med nr xy enligt Kortnummerlistan

Gå vidare till kortnummerlistan!

Läs vidare om SvxLink här.

Sammanställt av SM5GXQ, Peter