Styrning av repeaterar

Du kan öppna 2 Meter med 1750 ton 0,5 sek.  DTMF ”0” eller Subton burst 79.7 Hz 

Om den öppnas med ”0” är den bärvågsstyrd i en minut efter senaste bärväg

En ny ”0” stoppar bärvågsstyrningen. Hängtid efter att brusspärren stängt är 10 sekunder oavsett hur den öppnas och avslutas med ett artigt ”god afternoon” t.ex. beroende på tid.

DTMF ”12” ger tid och datum. Varje timme fram till kl 23 annonseras tiden.

70 cm fodrar enbart ständig subton 79.7 Hz för att start sändare/sändarna.

70 cm och 2M kopplas samman med kommando DTMF ”721”  separeras igen med ”720”

när banden är separerade är 70 cm utan ID och hängtid, bara en kort fördröjning.

denna 70cm repeater är då lämplig vid t.ex. säkerhetsinsatser. Inget pling eller ID då. 

Sändarna sänder subton 79.7 Hz hela tiden både på 2 och 70.  Skönt när man har störningar lokalt att aktivera subton-squelch! 

ID sker vid start med röst. om man sänder över ID kommer det på CW som ”straff”

om repeatern har varit aktiv nyligen sker inget ID vid start.

ID sänds automatiskt var 20:de minut även i standby.

Viktigt! Vänta alltid på repeaterns svarston, så att motstationer har chans att komma in. logiken kräver en lucka mellan sändningspassen för kvittering och nollställning av tidspärr.  God amatörsed att lämna en lucka!!  Mobila stationer har företräde! 

Välkommen att använda repeatern, en fri kanal och kanske en ledfyr för dig på eterhavet!

SK7RFL länkas med automatik till Norrköping, noderna SM5GXQ och SK5BN (fn inte aktiv). Detta sker via SvxReflector. Länken startas efter första sändningspasset. Låter du repeatern identifiera sig färdigt efter start plus ytterligare 1-2 sekunder, så aktiveras länken automatiskt.

För Echolink se instruktion på annan sida