Instruktion för EchoLink

 

SK7RFL har utrustats med Echolink. Nodnumret är: 353167, På EchoLink heter vi SK7RFL-R. Mjukvaran som används är SvxLink, och den körs under Linux i en raspberry Pi 3B+.

För närvarande körs Echolink med en standalone TRx i semi-duplex. Den lyssnar på repeaterns utfrekvens hela tiden, men reagerar inte förrän man slår några DTMF-kommandon som den ”förstår”. Kommandon kan avslutas med ”fyrkant” (#), men om man glömmer detta så kommer kommandot ändå att utföras en stund efter att man släppt sin PTT. Man bör tänka på att slå kommandona i relativt rask takt, eftersom VOX-squelchen kan hinna stänga. Hängtiden är satt till en (1) sekund.

För att kontrollera om EchoLink fungerar, kan man slå kommandot ”stjärna” (*). Då kommer den att identifiera sig med anropssignal. Finns det inkommande eller utgående anslutningar, kommer den att tala om det. Vill man istället veta vilka som är anslutna, slår man kommandot 2*. Då får man hela listan över anslutna stationer.

Inkommande och utgående anslutningar hanteras nu separat.

Inkommande anslutningar via EchoLink annonseras inte och kan heller inte komma in i pågående QSO, utom vid bulletindags på söndagar. Om någon försöker ansluta medan ett QSO pågår, får denne ett meddelande om detta och förbindelsen avslutas.

Om man begär status med * eller 2*, kommer anslutna stationer att meddelas i två grupper, där "clients" betyder inkommande och "stations" betyder utgående.

För att ansluta till någon via Echolink, slår man helt enkelt nodnumret till den personen eller stationen - med eller utan fyrkant efteråt. Skulle numret sammanfalla med ett kommando, slår man prefixet 2*, följt av numret.

För att koppla ner utgående anrop, slår man en  ”fyrkant” (#).

Observera, att om flera stationer är anslutna samtidigt, kommer # att koppla ned den senast anslutna utgående motstationen. Vill man istället välja vilken station som skall kopplas ned, då använder man kommandot 7.

Inkommande anrop kan inte kopplas ned. De kopplas däremot ned automatiskt efter avslutat QSO.

Det finns en ”papegoja” i Echolink. Slå 9999 så aktiveras den. Så länge den nu är aktiverad, kommer den att sända tillbaka allt den hör. Glöm inte att koppla ner den med ”fyrkant” (#) !

Papegojan i SvxLink aktiveras med kommandot 1.

Det finns en timer som förhindrar allför långa sändningspass. Om motstationen sänder längre än (fn) 5 minuter, träder denna timeout in. Det finns även timeout, som träder in om länken varit inaktiv under en visst tid. 

Observera att det inte går att ansluta via EchoLink, för att "lyssna på repeatern" - QSO måste då alltid initieras från EchoLink. Enda undantaget är vid bulletinsändningen söndag morgon.

Det finns även en funktion med Makro, som man kan använda som ”kortnummer” mot andra repeatrar. Makro föregås av DTMF D.

Gå vidare till Kommandolistan!

Läs vidare om SvxLink här.

Sammanställt av SM5GXQ Peter