SK7RFL har utrustats med Echolink. Nodnumret är: 353167, På echolink heter vi SK7RFL-R. Mjukvaran som används är svxlink, och den körs under Linux i en raspberry Pi 3B+.

För närvarande körs Echolink med en standalone TRX i semi-duplex. Den lyssnar på repeaterns utfrekvens hela tiden, men reagerar inte förrän man slår några DTMF-kommandon som den ”förstår”. Kommandon avslutas med ”fyrkant” (#), men om man glömmer detta så kommer kommandot ändå att utföras en stund efter att man släppt sin PPT. Man bör tänka på att slå kommandona i relativ rask takt, eftersom Vox-squelschen kan hinna stänga.

Den har också en logik som förhindrar den att sända, så lämge den hör något på repeatern. För detta används VOX som squelsch.

För att kontrollera om Echolink fungerar kan man slå kommandot ”stjärna” (*). Då kommer den att identifiera sig med anropssignal. Skulle någon vara ansluten via Echolink, kommer den ochså tala om det. Vill man få veta vem eller vilka som är anslutna, slår man kommandot 1.

För att ansluta till någon via Echolink, slår man helt enkelt nodnumret till den personen eller stationen - med eller utan fyrkant efteråt.

För att koppla ner slår man en  ”fyrkant” (#).

Det finns en ”papegoja” i Echolink. Slå 9999 så aktiveras den. Så länge den nu är aktiverad, kommer den att sända tillbaka allt den hör. Glöm inte att koppla ner den med ”fyrkant” (#). !

Det finns en timer som förhindrar allför långa sändningspass. Om motstationen sänder längre än (fn) 5 minuter, träder denna timeout in. Det finns även timeout, som träder in om länken varit inaktiv under en visst tid. Man kan koppla upp sig mot SK7RFL via internet och lyssna på eventuell trafik, men inte hur länge som helst.

Det finns ytterligare kommandon som hanteras av Echolink. Normalt fungerar dessa endast om Echolink är aktiv, men just nu har vi aktiverat dessa konstant.

Det finns även en funktion med Makro, som man kan använda som ”kortnummer” mot olika stationer och repeatrar. Makro föregås av knapp D.

Fullständig lista över kommandon

*             status (ID)

1             utökad status, inkluderar anropssignaler

Siffror    anslut till nod med detta nummer.

2            säger sk7rfl’s nodnummer 353167

4            koppla upp senast anslutna station

6*            sök efter station

7#          listar de som är uppkopplade, välj det nummer som du vill koppla ned

#             koppla ned den senaste motstationen som loggat in på repeatern

D             utför Makro

Det finns flera olika Makron. (Kortnr.)  Glöm inte D framför!

98         SM7GMD          26370

99         SM5GXQ           99100

01         SM0SVX-L       170060

02         SM0KJD-R       788662

03         SAOBXI-L         691285

04         SK0BO-L           729523

21         SK2AT-R            913878

22         SK2AZ-R            7815

23         SA2BLV-R          913822 (sm2-link) kopplar upp till ett nät av repeatrar i norr.

31         SK3BG-R            27796

32        SM3LVB-R          138925

41        SK4AO-R             424780

42        SK4KO-R             700259

43        SM4MET-L         911050

51        SK5LW-R             676702

52        SK5UM-R            271125

53        SL5ZYT-L            354345

54        SM5RYI-R           788598

55        SM5RVH-L          839597

56        SM5YMS-R         278960

61        SK6BA-L              5908

62        SA6AUX-L           415391

63        SM6JZZ-L           269926

64        SM6OWJ-L          954346

65        Sk6QA-R              284125

71        SK7JC-R              27266

sammanställt av SM5GXQ Peter