Instruktion för EchoLink

SK7RFL har utrustats med Echolink. Nodnumret är: 353167, På echolink heter vi SK7RFL-R. Mjukvaran som används är svxlink, och den körs under Linux i en raspberry Pi 3B+.

För närvarande körs Echolink med en standalone TRx i semi-duplex. Den lyssnar på repeaterns utfrekvens hela tiden, men reagerar inte förrän man slår några DTMF-kommandon som den ”förstår”. Kommandon kan avslutas med ”fyrkant” (#), men om man glömmer detta så kommer kommandot ändå att utföras en stund efter att man släppt sin PPT. Man bör tänka på att slå kommandona i relativt rask takt, eftersom VOX-squelchen kan hinna stänga. Hängtiden är satt till en (1) sekund.

Den har också en logik som förhindrar den att sända, så lämge den hör något på repeatern. För detta används VOX som squelch.

För att kontrollera om EchoLink fungerar, kan man slå kommandot ”stjärna” (*). Då kommer den att identifiera sig med anropssignal. Finns utgående uppkopplingar via Echolink, kommer den ochså tala om det. Vill man få veta vem eller vilka som är anslutna, slår man kommandot 1.

Inkommande anslutningar via EchoLink annonseras inte och man kan inte heller få veta vilka de är genom att slå (*). Inkommande förbindelser kan heller inte komma in i pågående QSO, utom vid bulletindags på söndagar.

För att ansluta till någon via Echolink, slår man helt enkelt nodnumret till den personen eller stationen - med eller utan fyrkant efteråt.

För att koppla ner utgående anrop, slår man en  ”fyrkant” (#).

Observera, att om flera stationer är anslutna samtidigt, kommer # att koppla ned den senast anslutna utgående motstationen. Vill man istället välja vilken station som skall kopplas ned, då använder man kommandot 7. Inkommande anrop kan fn inte kopplas ned.

Det finns en ”papegoja” i Echolink. Slå 9999 så aktiveras den. Så länge den nu är aktiverad, kommer den att sända tillbaka allt den hör. Glöm inte att koppla ner den med ”fyrkant” (#) !

Det finns en timer som förhindrar allför långa sändningspass. Om motstationen sänder längre än (fn) 5 minuter, träder denna timeout in. Det finns även timeout, som träder in om länken varit inaktiv under en visst tid. Man kan koppla upp sig mot SK7RFL via internet och lyssna på eventuell trafik, men inte hur länge som helst.

Det finns ytterligare kommandon som hanteras av Echolink. Normalt fungerar dessa endast om EchoLink är aktiv, men just nu har vi aktiverat dessa konstant.

Det finns även en funktion med Makro, som man kan använda som ”kortnummer” mot olika stationer och repeatrar. Makro föregås av knapp D.

Lista över kommandon

*       status (ID, tid och ev anslutna stationer).

nr      anslut till nod med detta nummer.

1       aktiverar papegojan. Koppla ner med #.

2       väljer talgrupp 2 (= inkommande EchoLink)

22      säger SK7RFL’s nodnummer 353167.

4       kopplar upp senast anslutna station (utgående).

5       ger aktuellt väder för Kalmar Flygplats. Även:
        51 ger vädret för Kalmar
        52 ger vädret för Ronneby
        53 ger vädret för Visby
        54 ger vädret för Växjö
        55 ger vädret för Norrköping

6*call* sök efter station.

7       listar de som är uppkopplade (utgående), välj station att koppla ned.

8       anslut (tillfälligt) till SK7RN.

#       koppla ned den senast anslutna motstationen.

Dxy     utför Makro med nr xy enligt nedan.

 

Det finns flera olika Makron. (Kortnr.)  Glöm inte D framför!

Länk till kortnummerlistan

D98  26370  SM7GMD    Conny (sysop)
D99  352661 SM5GXQ    Peter (sysop)
D02  394667 SK0MM-R   [svx] Ingarö
D03  691285 SA0BXI-L  [svx] Märsta
D04  759523 SK0BO-L   [svx] L:a Essingen
D05  390869 SK0MM-L   [svx] Ingarö 
D07  788662 SM0KJD-R  Haninge
D21  913878 SK2AT-R   [svx] Umeå
D22  7815   SK2AZ-R   [svx] SM2 Link
D31  27796  SK3BG-R   Sundsvall
D32  138925 SM3LVB-R  Östersund 
D41  724780 SK4AO-L   Falun
D42  700259 SK4KO-R   [svx] Mora
D43  911050 SM4MET-L  Hagfors
D50  442707 SK5BN-R   [svx] Norrköping
D51  676702 SK5LW-R   [svx] Eskilstuna 
D54  788590 SM5RYI-R  Sala
D55  839597 SM5RVH-L  Nyköping 
D56  278960 SM5YMS-R  [svx] Värna
D61  5908   SK6BA-L   Kinna
D62  415391 SA6AUX-L  Sweden-Link (DMR GW)
D63  269926 SM6JZZ-L  Skövde
D64  954346 SM6OWJ-L  Västkustlänken
D65  284125 SK6QA-R   Stenungsund; Svarar inte?
D67  421757 SA6BWX-R  Borås
D71  27266  SK7JC-R   Olofström
D72  24393  SK7HW-R   [svx] Växjö

Sammanställt av SM5GXQ Peter