DMR

DMR-repeatern på SK7RFL är snart QRV.
  -  Frekvensen är 434,550 -2 MHz skift, CC7,

  -  Repeatern finns på Brandmeister med nr 240717.

SK7RFL har statisk passning på följande talgrupper:

Tidlucka 1 (TS1)

Tg     Namn                                 
9     
Lokalt QSO            (endast på SK7RFL)
240717 SK7RFLs egen talgrupp (endast för Hotspots)


Tidlucka 2 (TS2)

Tg     Namn                 D-star  YSF     
240   
Sverige

2407   SM7
240240 National SM X-link   DCS010B YSF69683
2416   Sweden Link          DCS010E YSF24085
240216 Sweden Hub           DCS010J YSF80858
2410   SSA-bulletin         DCS010D


Talgrupp 9 på TS 1 används för lokal trafik.

   - Tg 9 är länkad till 240717, som är SK7RFLs eget DMR-ID och repeaterns egna talgrupp.
      - Tg
9 används lokalt på repeatern.
      - Tg 240717 används från Brandmeister.
  - De i närområdet som har egen hotspot, rekommenderas lägga in talgrupp 240717 statiskt.

Talgrupp 240717 kan även användas dynamiskt från andra repeatrar för att selektivt addressera SK7RFL. Men direkt på SK7RFL repeater måste alltid talgrupp 9 användas.

Man kan lägga till dynamiska talgrupper, sk "user activation", genom att själv sända på önskad tg.
  -  Använd helst TS 1 för internationell trafik och TS 2 för nationell trafik.
  -  Klicka här för lista över relevanta talgrupper (SvxLink | DMR | D-star | YSF).

Avvikelser från de nationella rekommendationerna.
  - Talgrupp 91 (WW) och 92 (EU) finns inte statiskt på TS 1.
  -  Initialt bedöms intresset för att alltid vara öppen för internationell trafik som relativt lågt.
  -  Det finns ändå möjlighet att aktivera dessa talgrupper dynamiskt.
  -  Talgrupp 9 ligger istället på TS 1, medan det i rekommendationen står att den bör ligga på TS 2.

Vi prioriterar istället möjligheten att köra lokala QSOn, även om det skulle förekomma nationell trafik på någon statisk talgrupp.

Notera de talgrupper som genom BM2401 och DCS010 är sammanlänkade.

SvxLink och DMR använder ungefär samma numrering på sina talgrupper.
  -  Det finns just nu ingen som helst sammankoppling mellan dessa två nät.
  -  Dock finns det ett fåtal talgrupper som är länkade via EchoLink.
      - Se kortnummerlistan.
  -  Det finns dock funderingar att länka samman DMR och FM lokalt på SK7RFL.
      - Detta skulle t ex kunna användas vid bulletinsändningar.

Läs vidare:
  -  DMR (granudden.info)
  -  Brandmeister.network
  -  SK7RFL 240717
  -  Talgrupper (SvxLink | DMR | YSF | D-star)
  -  SweDMR (web)
  -  SweDMR (Facebook)
  -  Pi-star