EchoLink på SK7RFL

Nu kan du nå amatörer i hela världen (nästan), via vår repeater!
Koppla upp dig mot repeatrar i Sverige och fjärran länder, kontakta amatörer via deras egen Echolink m.m.

Vad behöver jag?
En 2-meters eller 70 cm radio med tangenter på radio eller mikrofon så du kan sända DTMF toner. Men för att besvara anrop från EchoLink, behöver du ingen DTMF.

Och om du vill köra från din dator eller platta eller smartphone, behöver du ett Echolink-nummer för att ta emot anrop från andra och nå ut på nätet via EchoLink.

Mera information: www.echolink.org
  -  Följ instruktionerna för att registrera dig.
  -  De vill ha en bild/kopia av ditt tillstånd för validering.

Funktionerna i EchoLink styrs med kommandon.
  -  Kommandon ges med DTMF.
  -  Kommandon kan, men behöver inte, avslutas med "fyrkant" (#).
  -  Fullständig kommandolista finns här.

För att göra utgående anrop på EchoLink:  
  -  Slå bara nodnumret utan något prefix, eller
  -  Använd ett makro från Kortnummerlistan.
  -  Kommandot kan, men behöver inte, avslutas med "fyrkant" (#).
  -  Utgående EchoLink blockerar alla tidigare talgruppsval.
  -  Inkommande anrop kan besvaras utan några kommandon.

Inkommande EchoLink kan inte komma in i ett pågående QSO eller initiera utgående samtal över SvxReflector.
  -  Om QSO pågår, kommer det ett talmeddelande om att repeatern är upptagen.
  -  Dä
refter sker nedkoppling.

  -  Detta gäller dock inte vid bulletinsändning.

Uppkopplade stationer på EchoLink kopplas ned i samband med att repeatern skall stänga.
  -  Timeout är satt till 30 sekunder.
  -  Detta sker dock inte vid bulletinsändning.

I denna implementation finns separata anslutningar för inkommande och utgående EchoLink.
  -  Inkommande EchoLink styrs normalt till en talgrupp (2) på den lokala reflektorn.
  -  Det innebär att repeatern inte meddelar när stationer ansluter och kopplar ifrån.
  -  Ej heller startas repeatern, förrän den anslutande stationen nycklar sin "PTT".
  -  Statuskommandon (*, 0*, 2*) ger därför två listningar över anslutna stationer.
       - Inkommande kallas "clients".
       - Utgående kallas "stations".
  -  Kommandot "stjärna" (*) ger bara antalet anslutna.
  -  Kommandot 2* säger även vilka stationer som är anslutna.
       - Den lokale användaren kan koppla ner utgående stationer. 
      - Den lokale användaren kan inte koppla ner inkommande stationer.
 

SSA-bulletin läses av SK7SSA på SK7RFL och SK7RN, söndagar 09:00
  -  Under denna tid tillåts inkommande EchoLink samtidigt som repeatern är aktiv.
  -  Dessa blir heller inte nedkopplade efter 30 sekunders inaktivitet.