Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

Välkommen till Repeater SK7RFL - QRV sedan 1972

Tack vare era generösa bidrag kan vi fortsätta driva och utveckla SK7RFL.

Tillsammans med SK7RNs tre repeatrar i Böda - Borgholm - Mörbylånga, täcker vi hela Öland samt stora delar av Östra Småland. Repeaternätet kan även nås från delar av Blekinge och Gotland.

QTH Jordtorpsåsen nära Algutsrum på Öland.

Vi sitter i Ölands högsta mast som står 50 meter över havet.

SvxLink
Uppkopplad mot analoga repeatar

SvxLink >•< DMR
Brandmeister talgrupp 240721

DMR-repeater
BM 240717 • DMR+ • TGIF

Systembeskrivning
SvxLink nationellt nätverk

Bildspel SvxLink 2021
SK7RFL • SK7RN • SK5BN

  

Ge analoga repeatrar nytt liv!
En QTC-artikel om SvxLink av SM5GXQ

SvxLink mot nya höjder
En artikel av SM5GXQ.

Att bygga en Repeater med SvxLink
En QTC-artikel om SvxLink av SM5GXQ

Så blir din analoga Repeater uppkopplad
En artikel om SvxLink på Hamnews.se

Trafikrekord och fler anslutna repeatrar
En artikel om SvxLink på Hamnews.se

Incheckningsrekord för SSA-bulletinen
En artikel på Hamnews.se

Aktuellt - Läs mera
  -  Kortnummerlistan för EchoLink har omarbetats.
  -  Vi hälsar SK6IF, SK6JX, SK3LH, SK4RGL, SM6TZL, SM6UNC samt SM4XFJ välkomna på SvxLink.
  -  Repeatern uppgraderad. Ny funktionalitet och talmeddelanden vid QSY-kommando samt Automatisk QSY.
  -  Ny sida: Nyhetsartiklar.
  -  I juninumret av QTC finns en artikel om hur man bygger en repeater med SvxLink.
  -  Nu går det även att aktivera talgrupper med subton.
  -  Nytt kommando: 6* - listar DMR-stationer.
  -  Kolla in s17 i QTC nr 8. Där finns en artikel om hur man använder SvxLink.
  -  Visning av EchoLink och DMR på SvxPortalen Repeaterskolan, Supplement #17.

Driftinformation 
  -  Inga driftstörningar har rapporterats.

Våra frekvenser:
  -  SK7RFL FM    2m   R0  145,600 -600 kHz
  -  SK7RFL FM    70cm RU0 434,600 -2 MHz
  -  SK7RFL MMDVM 70cm DMR 434,550 -2 MHz CC:7 Även YSF och D-Star

SK7RFL är sammankopplad med SK7RNs 3 repeatrar på Öland.
  -  SK7RN Böda       R6  145,750
  -  SK7RN Borgholm   R2x 145,6625
  -  SK7RN Mörbylånga R1  145,625
  -  Länkningen startar efter första sändningspasset.
  -  Detta gäller nu även inkommande trafik från EchoLink och DMR till SK7RFL.
  -  SK7RNs repeatrar är alltid sammankopplade via analog 70cm radio.

SvxLink Läs mera
  -  SK7RFL är uppkopplad mot det svenska SvxReflektor-nätverket.
  -  Passade talgrupper: 240 2407 24073 24078 240875 240721
  -  Bryggan mot DMR aktiveras samtidigt med talgrupp 24078.

EchoLink  - Läs mera
  -  SK7RFL-R
  -  Nodnummer 353167.

DMR  - Läs mera
  -  Anslutern till Brandmeister
  -  DMR-ID: 240717, 240721, (2400513)
  -  Brandmeister: TS1: 924, 927, 240717>9, 240721>6;  TS2: 240, 2407, 24073, 240240, 2416, 240216, 2410
  -  DMR+: TS1: 17, 27, 240>80240;  TS2: Ref4650>8
  -  TGIF: TS1: 240, 2407

D-Star  - Läs mera
  -  RPT1: SK7RFLB
  -  RPT2: SK7RFLG
  -  Default reflektor DCS010B (ej länkad som default - måste aktiveras av användare).

YSF/C4FM  - Läs mera
  -  Ingen default reflektor - måste aktiveras av användare.

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!
Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.

Från fyren Långe Erik ...

... till Långe Jan.

SSA-bulletin på SvxLink tg 24070, söndagar 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.
- Lyssnare över hela landet (via SvxLink, DMR eller EchoLink) är välkomna att checka in.
   - Från andra SvxLink-noder, ge kommandot 9424070#.
   - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.
   - Från DMR, på talgrupp 240721 (motsvaras av tg 6 (TS1) på SK7RFL).
- Mellan 08:30-10:00 är SK7RFL alltid sammankopplad med SK7RNs 3 repeatrar.
- Vi kör alltid varje söndag, även om det inte finns någon bulle från SSA.